Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghệ An từng bước ổn định và phát triển chăn nuôi trâu, bò đúng theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi.
  10/12/2015 15:38
 • Trong những năm qua, ngành chăn nuôi toàn tỉnh Nghệ An nói chung và chăn nuôi trâu, bò nói riêng đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, bò thịt.
 • Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: từ 2013-2015 đàn trâu, bò ổn định về mặt tổng đàn tăng chất lượng khối lượng sản phẩm. Đã có chuyển dịch từ đồng bằng lên vùng miền núi cụ thể giảm nhẹ ở Vùng đồng bằng và tăng đàn Vùng miền núi.

   

  + Tổng đàn trâu 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 296.540 con, tăng 0,45% so với cùng kỳnăm 2014 và tăng 0,66%so với cùng kỳ năm 2013. Trong năm 2014 các huyện đồng bằng là 86.086 con, chiếm 29,06% trong tổng đàn, giảm 0,39% so với năm 2013, các huyện miền núi là 210.155 con chiếm 70,94% trong tổng đàn, tăng 2,25% so với năm 2013.

   

  + Tổng đàn bò 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 411.912con, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 7,76% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014 so với năm 2013 các huyện đồng bằng đạt 175.650 con, giảm 0,09%; các huyện miền núi đạt 215.540 con, tăng 4,33%.

   

  Chăn nuôi Bò sữa quy mô tập trung công nghiệp đã và đang áp dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển, vượt cao so với chỉ tiêu KH đề ra cả về tổng đàn và tổng sản phẩm sữa.Tổng đàn bò, bê sữa đến tháng 6 năm 2015 trên 35.800 con.

   

  Từ năm 2011 – đến 6 tháng đầu năm 2015 sản phẩm chăn nuôi trâu bò liên tục tăng, năm 2014 thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 8.981 tấn, tăng 19,57% so với năm 2011 và 4,96% so với năm 2013, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 13.742tấn, tăng 17,46% so với năm 2011 và 5,39% so với năm 2013.

   

   

  Để ổn định và phát triển chăn nuôi trâu bò theo tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tỉnh Nghệ An đã có nhiều chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng: chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp; phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp; áp dụng kỹ thuật và công nghệ phù hợp để vừa tạo việc làm cho hộ nông dân. Chuyển dần chăn nuôi từ vùng mật độ dân số cao tức là vùng đồng bằng đến nơi có mật độ dân số thấp tức là vùng trung du, miền núi, hình thành các vùng chăn nuôi xa thành phố, khu dân cư; chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm trong đàn vật nuôi; khuyến khích áp dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn, đến chế biến để nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

   

  Vì vậy, đối với chăn nuôi Bò thịt: Vùng đống bằng, vùng ven sông lam đã hình thành vùng chuyên canh nuôi vỗ béo bò thịt; Vùng miền núi áp dụng phương thức chăn thả là chính. Đối với chăn nuôi Bò sữa: đã có hai doanh nghiệp chủ lực tập đoàn TH và tổng công ty Vinamilk. Hai doanh nghiệp đã và đang đầu tư các trang trại ứng dụng công nghệ cao nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp để sản xuất và chế biến sữa tập trung mang lại hiệu quả, chất lượng. Đến thời điểm này, Nghệ an có trên 55 hộ chăn nuôi bò sữa nông hộ quy mô từ 5-20 con/hộ ký hợp đồng bao tiêu sản phảm sữa với công ty Vinamilk.

   

  Bên cạnh đó việc đầu tư về giống bò không ngừng cải tiến vừa nhân giữ, duy trì các giống bò địa phương để phục vụ chăn nuôi vùng miền núi nhất là đồng bào dân tộc vùng cao, vùng xa vừa có chủ trương nhân giữ các giống bò địa phương như: bò vàng, bò H’mông thông qua chính sách trợ giá giống gốc,  các chương trình 30a, ... đồng thời  hỗ trợ Bò đực giống để lai tạo giống phù hợp trình độ thâm canh và điều kiện vùng sinh thái.

   

  Còn giống bò sữa: chủ lực vẫn giống bò HF nhập  từ  các nước Úc, NewZiland...nuôi tại các trang trại Vinamilk và trang trại TH milk.

   

  Nên hiện tại Nghệ An là tỉnh đứng đầu toàn quốc về số lượng trâu, bò và đứng thứ 2 toàn quốc về số lượng đàn bò sữa, sản lượng sữa tươi, chăn nuôi bò  theo hướng thịt, hướng sữa đang được xem là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi tại Nghệ An.

   

  Để ngành chăn nuôi Nghệ An từng bước ổn định, phát triển và chuyển dịch đúng hướng tái cơ cấu cần có sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp&PTNT, Cục chăn nuôi đặc biệt có các chương trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng triển khai cải tiến về giống phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở các địa phương của tỉnh đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay -  tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc