Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
  03/12/2015 09:01
 • Chiều ngày 1/12/2015 Công đoàn Cơ sở Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tiến hành hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
 • Dự hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Sỹ -Giám đốc Sở, đồng chí Trần Hữu Tiến Phó giám đốc Sở-Bí thư đảng bộ Cơ quan Sở; Đồng chí Vũ Đình Thịnh -Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ sở sinh hoạt tại 10 công đoàn bộ phận về dự hội nghị.

   

   Là công đoàn cơ sở nhưng các đoàn viên Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở là các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phó, chuyên viên  các phòng chuyên môn Sở, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước  về nông nghiệp và PTNT trên địa bàn toàn tỉnh, chính vì vậy Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở  có vị trí vô cùng quan trọng trong tất cả các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngành. Trong năm 2015, các đoàn viên công đoàn Cơ quan văn phòng Sở đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Sở, Tỉnh ủy, HĐNND và UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước, các cơ chế chính sách  về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT bao gồm: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp, phát triển nông thôn… theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức, chỉ đạo các công đoàn bộ phận thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Lãnh đạo Sở, Công đoàn Ngành. Phong trào công nhân viên chức và người lao động của Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở ngày càng phát triển, đội ngũ đoàn viên công đoàn  đoàn kết, thống nhất, động viên nhau thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Năm 2015 hoạt động của Công đoàn và phong trào CNVCLĐ  của Cơ quan Văn phòng Sở có những chuyển biến tích cực.

   

   

  Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở đã làm tốt công tác tham gia quản lý nhà nước, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện; đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ tham gia tích cực các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử giai cấp CNLĐ Việt Nam; tham gia học tập, quán triệt đầy đủ  các nghị quyết của các cấp công đoàn. Thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ trên địa bàn như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em… Ban nữ công cũng hoạt động tích cực, tổ chức thực hiện tốt phong trào 2 giỏi giỏi việc nước, đảm việc nhà, tổ chức tốt các buổi tọa đàm, nói chuyện nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10.

   

   Hội nghị đã đề ra 9 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở năm 2016

   

  Tại hội nghị tổng kết Thay mặt công đoàn Ngành đồng chí Vũ Đình Thịnh Phó chủ tịch Công đoàn Ngành đã đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Cơ  quan Sở, Công đoàn Cơ quan đã thực hiện tốt vai trò của công đoàn trong công tác động viên cổ vũ cho đội ngũ đoàn viên thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm  vụ chính trị của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở cần đẩy mạnh thêm các hoạt động của công đoàn như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

   

   

  Thay mặt Lãnh đạo Sở, đồng chí Hồ Ngọc Sỹ Giám đốc Sở cũng đã đánh giá cao Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở trong việc tổ chức sớm công tác tổng kết đánh giá cuối năm. Và thực hiện tốt các hoạt động khác của công đoàn như công tác nữ công, công tác tham gia vào các hoạt động phong trào của Ngành…Đồng thời cũng nhắc nhở Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở cần đẩy mạnh các hoạt động của công đoàn hơn nữa tránh tình trạng làm mờ nhạt vai trò của công đoàn.

   

   Qua công tác đánh giá xếp loại cuối năm, 10 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Cơ sở Cơ quan văn phòng Sở được đề nghị xếp loại vững mạnh xuất sắc năm 2015.

   

  Nguồn tin: Phú Văn Lĩnh - Chánh Văn phòng Sở

   

Tin tức khác

Nghe nhạc