Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Khi hạt thóc ... “Quay vòng”
  10/11/2015 10:20
 • Diễn Liên là xã nằm vào vùng chiêm trũng của huyện Diễn Châu (Nghệ An), cây lúa xưa nay vẫn là cây trồng chính của bà con nơi đây, với diện tích hơn 430 ha.
 • Để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh các loại giống lúa chất lượng cao, Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp Diễn Liên tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lập đề án chuyển đổi kinh tế, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng, mô hình cho thu nhập cao. Đồng thời đảm nhận trước UBND xã về xây dựng đường giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, cung ứng điện thắp sáng đến từng cơ quan, trường học và 100% số hộ trong xã. 

   

  Xã và HTX làm tốt công tác khuyến nông, thực hiện các chính sách của tỉnh và huyện như trợ giá ni lon để phủ cho mạ xuân, thuốc diệt cỏ, các loại giống cây trồng vụ đông, xây dựng mô hình, cánh đồng thu nhập cao, tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT đến từng hộ gia đình, cách tưới nước luân phiên để giữ độ ẩm cho lúa, cách phòng trừ dịch hại tổng hợp bảo vệ cây trồng vật nuôi. So với trước khi chuyển đổi (2010), HTX đã giảm chi phí dịch vụ đồng ruộng từ 15 – 20%/vụ.

   

  Nông dân không còn kêu ca, nhất là nước tưới, vật tư, phân bón kém chất lượng. Tình trạng nợ khe đọng trong dân rất ít, chỉ còn hơn 1% mỗi vụ. Việc cung ứng vật tư, phân bón, thóc giống được làm kịp thời vụ. Bình quân mỗi vụ cung ứng 120 tấn phân vô cơ, 15 tấn thóc giống phẩm cấp tốt. Đối với hộ nghèo, gia đình chính sách được HTX và các đoàn thể quần chúng đứng ra tín chấp, thế chấp vay từ ngân hàng chính sách huyện mỗi năm 3 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, cho ứng trước vật tư, phân bón đến mùa thu hoạch mới trả. Xã và HTX phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi, chỉnh trang đồng ruộng, cải tạo đất bạc màu, thau chua xả phèn. Chỉ tính việc dồn điền đổi thửa, tôn cao bờ vùng, bê tông hóa kênh mương thủy lợi, xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao, mỗi hộ đóng góp từ 30 đến 40 ngày công, từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

   

  Sự “bứt phá” nông nghiệp gắn với cơ cấu lại kinh tế ở xã thuần nông Diễn Liên đã làm thay đổi cách nghĩ cách làm cho bà con nông dân. Từ 2 vụ lúa bấp bênh phụ thuộc vào thời tiết, nay bà con thâm canh mỗi năm 3 vụ ăn chắc, trong đó có 2 vụ lúa chiêm xuân và hè thu. Bám sát lịch xuống đồng của tỉnh, ứng dụng thành công các tiến bộ KHKT về cây trồng, vật nuôi, Ban quản lý HTX nông nghiệp Diễn Liên đã mạnh dạn đưa các loại giống lúa năng suất cao vào gieo cấy như AC5, Khải phong số I, Bắc thơm số 7, Thiên nguyên ưu 8 và gần đây là AD130, TH12 vào trồng khảo nghiệm, mỗi vụ từ 20 đến 30 ha. Khi thấy chắc ăn, được bà con nông dân và thị trường chấp nhận thì chỉ đạo hướng dẫn bà con đồng loạt mở rộng diện tích thâm canh các loại giống nói trên. Trong đó vụ xuân cấy 300 ha giống lúa AC5, AD130, LH12. Còn vụ hè thu cấy các giống lúa Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, AD130, Việt lai 20, Nếp 97. Do xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu hợp lý, lắp đặt các trạm bơm điện dọc kênh 26/3, nên vụ đông rút cạn nước để mở rộng diện tích cây trồng hàng hóa với các loại cây chỉ có hơn 70 ngày là cho thu hoạch như ngô nếp MX2, MX4, bí xanh, khoai lang Nhật Bản, ớt cay Thái Lan, với diện tích 200 ha. Diện tích còn lại để lúa tái sinh, nuôi cá vụ ba, vịt sinh sản.

   

  Do gieo trồng kịp thời vụ, bốn phân cân đối, đầu tư 500 kg phân chuồng, 30 kg NPK, 10 kg đạm Urê và 6 kg Ka ly/sào, chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên lúa ở Diễn Liên tốt đồng đều cho năng suất cao. Cả 3 loại giống lúa AC5, TH12, AD130 có thời gian sinh trưởng 110 ngày, bông dài, hạt mẩy, gạo thơm ngon, tỷ lệ thành công sau khi xay xát đạt 70 kg gạo/100 kg thóc khô và đều cho năng suất cao bình quân từ 65 đến 70 tạ/ha/vụ. Còn các loại cây trồng vụ đông cho thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng/sào. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 6.500 tấn/năm, trong đó có 4.000 tấn thóc chất lượng cao. Bà con có điều kiện phát triển chăn nuôi, đưa tổng đàn gia súc lên 6.000 con, gia cầm hơn 10.000 con. Ban quản lý HTX mạnh dạn “quay vòng” hạt thóc bằng cách liên kết với Tổng công ty giống Trung ương, Tổng công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An, Công ty TNHH Vĩnh Hòa (có trụ sở tại xã Vĩnh Thành – Yên Thành) để ký hợp đồng kinh tế, sản xuất thóc giống bán với giá 10.000 đồng/kg. Bình quân mỗi vụ cung ứng từ 200 đến 250 tấn thóc AC5, TH12, AD130, số thóc còn lại được thương lái trong vùng đến mua với giá 8.000 đồng/kg để xay xát thành gạo ngon cung ứng cho thị trường Hà Nội, Vinh và sang nước bạn Lào anh em. Bà con nông dân rất phấn khởi bởi được mùa được giá và có nơi tiêu thụ sản phẩm ngay sau khi thu hoạch. Nhiều hộ dùng rơm làm nấm và bán cho Công ty sữa TH ở Thị xã Thái Hòa để làm thức ăn khô dữ trữ cho bò trong những ngày đông tháng giá.

   

  Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Diễn Liên, Võ Văn Giáp cho biết: “Nhờ chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, cơ cấu các loại giống lúa chất lượng cao, lấy lực lượng toàn dân làm mũi đột phá nên Diễn Liên đã biến vùng đất “chiêm khê mùa thối” thành 2 vùng lúa chuyên canh chất lượng cao với diện tích 300 ha, vùng màu và nuôi trồng thủy sản rộng 130 ha, hệ số sử dụng đất đạt 2,8 lần/năm, chuyển 40% số lao động thuần nông sang làm VAC, dịch vụ thương mại, đi lao động trong nước, ngoài nước”. Sáu năm qua tuy thời tiết không thuận lợi nhưng Diễn Liên vẫn được mùa lớn, thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng người/năm. Hơn 60% số hộ giàu và khá, thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng hộ/năm. Hộ nghèo chỉ còn 5%. Cả xã có 135 mô hình sản xuất kinh doanh, làm VAC giỏi, thu từ 100 đến 150 triệu đồng hộ/năm. HTX Diễn Liên từ “đội sổ” trở thành vững mạnh toàn diện, tự chủ được kinh tế, có vốn và tài sản cố định hàng tỷ đồng. Trụ sở làm việc của HTX được nâng cấp, làm mới khang trang. Đội ngũ cán bộ, Ban quản lý HTX gồm 10 người đều có trình độ trung cấp nông nghiệp, được trả lương hàng tháng theo quy định của tỉnh và huyện. Bà con xã viên đồng lòng đồng thuận thực hiện chương trình xây dựng NTM, đạt 16/19 tiêu chí. Hợp tác xã nông nghiệp Diễn Liên được coi là mũi chủ công trong xây dựng NTM, đặc biệt là hoàn thành nhanh gọn tiêu chí số 13 về đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tại địa bàn dân cư, làm nên thương hiệu gạo ngon nổi tiếng với giống lúa AC5, AD130 và TH12.

   

                                                                         Bài -  LÊ HOÀI THUNG - TTKN

 

Nghe nhạc