Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Những kết quả đạt được trong xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  05/11/2015 08:42
 • Ngày 16/1/2014 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đãra Quyết định số: 38/QĐ-TĐC về việc cấp giấy chứng nhận HTQL chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực: Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • Từ đó đến nay, Sở đã duy trì, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Văn phòng Sở, cụ thể như sau:

   

  - Đã ban hành Quyết định số: 495/QĐ-SNN-VP ngày 28/5/2014 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

   

  - Đã ban hành Kế hoạch số 769/SNN-VP ngày 13/4/2015  về duy trì, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015;

   

  Sau khi kế hoạch số 769/SNN-VP ngày 13/4/2015  về duy trì, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015 được ban hành các phòng ban chuyên môn Sở đã rà soát chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn;

   

  - Văn phòng Sở đã tham mưu cho Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn cho các phòng chuyên môn duy trì “Mục tiêu chất lượng” của từng phòng ban chuyên môn. Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn.

   

  - 95 % tài liệu, văn bản hồ sơ của Văn phòng sở được duy trì sắp xếp theo trình tự, có danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ.

   

  - 100 % hồ sơ trình duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định.

   

  - Tại mỗi phòng ban Sở cũng đã áp dụng các quy trình theo TCCL 9001:2008 vào trong công việc.

   

  -  Hồ sơ tài liệu của các phòng ban chức năng được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc, thuận lợi cho giải quyết công việc.

   

  - Kết hợp tốt giữa việc áp dụng HTQLCL với ứng dụng công nghệ thông tin nên việc cập nhật thông tin nhanh, theo dõi được quá trình giải quyết công việc, kiểm soát được tài liệu.

   

  - Theo quy trình giải quyết của hệ thống ISO 9001:2008, Lãnh đạo Sở và toàn thể CBCC được xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong quy trình xử lý công việc; làm rõ hơn ranh giới trách nhiệm và các mối quan hệ giữa các phòng chuyên môn Sở và cá nhân trong nội bộ cơ quan, kể cả đối với bên ngoài;

   

  - Các thủ tục hành chính nhận và trả kết quả một cửa đã được Bộ phận một cửa của Sở để kiểm soát theo hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của Sở và được duy trì áp dụng; đồng thời xử lý công việc công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

   

   

  Đánh giá kết quả áp dụng và hiệu quả mang lại khi áp dụng

   

  - Thuận lợi:

   

  Có sự chỉ đạo hướng dẫn thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo việc xây dựng Đề án và Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện đúng thời gian tiến độ.

   

  Ban Lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện ISO, trong thực hiện chú trọng nhiều ở khâu ứng dụng và xem đó là công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc.

   

  Đã tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả hơn thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng; việc tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Thông qua áp dụng ISO, lãnh đạo Sở điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc. Cán bộ công chức còn được đào tạo, tập huấn nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, được làm việc trong môi trường ngày càng tốt hơn. Việc áp dụng HTQLCL theo ISO làm giảm đáng kể hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức. Các thủ tục hành chính đều có quy trình xử lý công việc niêm yết công khai, minh bạch. Người dân đến cơ quan nhà nước được hướng dẫn tận tình, trả kết quả xử lý đúng hẹn. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân.

   

  - Khó khăn:

   

  Trong quá trình triển khai tại Sở Nông nghiệp và PTNT phải dành chi phí, thời gian và công sức để xây dựng, thực hiện, duy trì cải tiến liên tục; phải có sự quyết tâm và nỗ lực cao từ phía lãnh đạo cũng như cán bộ, công chức khi thực hiện; tuy nhiên kinh phí để duy trì áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO tại Sở năm 2015 không có kinh phí nên việc duy trì, áp dụng gặp nhiều khó khăn.

   

  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.

   

  Ban chỉ đạo và tổ công tác ISO của Sở vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, thời gian tập trung chỉ đạo, kiểm tra giám sát chưa liên tục nên hiệu quả công việc áp dụng hệ thống chưa cao.

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc