Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công văn số: 170 /KTBVNL-KTh ngày 20/10/2015 của Chi cục Khai thác và BVNLTS V/v triển khai cấp phép cho tàu cá tham gia khai thác trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2015-2016
    26/10/2015 16:09
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Khai thác và BVNL TS

Tin tức khác

 

Nghe nhạc