Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Công đoàn Trung tâm giống cây trồng Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017
  03/10/2015 08:03
 • Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công văn số 796/TLĐ ngày 13/6/2014 của Tổng liên đoàn LĐ Việt Nam và Hướng dẫn số 105/HD-CĐN ngày 10/ 7/ 2015 của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An về việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017 công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên; Ngày 01/10/2015, Công đoàn Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 • Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Nhung - ủy viên BCH Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, cùng các đồng chí Chi ủy viên, các đồng chí trong Ban giám đốc Trung tâm và gần 60 đại biểu là đại biểu đoàn viên từ các tổ công đoàn văn phòng Trung tâm, Trạm GCT CNC Hưng Đông, Trạm Khảo nghiêm GCT Yên Thành, Trạm TN&SX giống cây trồng Đô Thành.

   

  Hội nghị Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn giai đoạn 2012 - 2015, bổ sung phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2015 - 2017; đồng thời kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo của BCH Công đoàn; kiện toàn, bổ sung nhân sự BCH  đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác công đoàn giai đoạn 2015 – 2017.

   

  Trong giai đoạn (2012 - 2015), Công đoàn Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong đơn vị, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2012  - 2015) đề ra. Thông qua nhiều nội dung và hình thức tổ chức hoạt động đa dạng và phù hợp, Công đoàn Trung tâm đã thể hiện rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động trong đơn vị; tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục đồng thời phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,... góp phần tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên CNVC, LĐ.

   

  Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 02 ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo đúng quy trình, quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn của đơn vị trong giai đoạn mới.

   

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Võ Thị Nhung đánh giá cao những kết quả hoạt động công đoàn đã đạt được; đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực, hiệu quả của tổ chức công đoàn, hoạt động công đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí đã đưa ra những định hướng, nhiệm vụ mà tổ chức công đoàn đơn vị cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh BCH Công đoàn Trung tâm cần tăng cường hơn nữa những hoạt động hướng về cơ sở, hoạt động công đoàn phải thiết thực, hiệu quả và phải có giải pháp cụ thể để góp phần tích cực vào từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, CNVLĐ.

   

  Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công đoàn Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phát huy những thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra cho giai đoạn (2015 - 2017), tạo động lực đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017,góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm và Ngành NN & PTNT Nghệ An, đẩy mạnh CNH - HĐH Nông nghiệp, Nông thôn của tỉnh Nghệ Anvà chung sức xây dựng Nông thôn mới.

   

   

                                 CÔNG ĐOÀN - TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG NGHỆ AN

Tin tức khác

Nghe nhạc