Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tiến độ thực hiện Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng Miền Trung vay vốn ADB năm 2015
  29/09/2015 16:54
 • Ngày 17/9/2015, tại TP Vinh Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền trung vay vốn ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).
 • Tham gia cuộc họp có đồng chí: Lê Thiếu Sơn – Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT NT; Đại diện BQL dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng Miền Trung và Tư vấn Quốc tế hỗ trợ dự án (PIA); Đại diện 6 tỉnh thuộc dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT, BQL dự án, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, UBND các xã tiểu dự án đợt 2 của các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định.

   

  Tại cuộc họp đã được nghe báo cáo của BQL dự án 6 tỉnh, Tư vấn Quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án về tiến độ thực hiện dự án.

   

  Đến tháng 9/2015 dự án đã đạt được những kết quả quan trọng: tiến độ tổng thể đạt 67,5% trong đó phần nâng cao năng lực quản  lý dự án đạt khá cao 80%; Các tiểu dự án thí điểm hoàn thành đưa vào sử dụng và được quản lý tốt, phát huy hiệu quả và tác dụng, một số công trình cung cấp nước đã đạt và vượt kế hoạch số lượng hộ sử dụng.

   

  Trước tháng 3/2015 tất cả các gói thầu thiết kế - thi công  đã ký hợp đồng theo đúng yêu cầu của ADB và tính đến nay có 4 tỉnh ký hợp đồng với gói thầu tư vấn giám sát còn 02 tỉnh đang tiến hành thương thảo hợp đồng với các gói thầu.

   

  Công tác cập nhật kế hoạch đền bù, tái định cư: 3/8 tiểu dự án đã được ADB phê duyệt; 3/8 tiểu dự án đã trình ADB; 1/8 tiểu dự án tư vấn PIA đang xem xét; 1/8 tiểu dự án đang cập nhật.

   

  Tuy nhiên , một số tỉnh chưa hoàn thành khắc phục thiếu sót của tiểu dự án thí điểm; giám sát hợp đồng ở một số gói thầu chưa chặt chẽ; cập nhật kế hoạch đền bù, tái định cư còn chậm.

   

  Tại cuộc họp đồng chí: Lê Thiếu Sơn – Giám đốc Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT NT đã ghi nhận những kết quả đã đạt đượctrong thời gian qua đồng thời đồng chí cũng đã Có những kết luận cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu thiết kế - thi công, khắc phục những thiếu sót của các tiểu dự án thí điểm, thường xuyên theo dõi giám sát tiến độ thực hiện, tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công đúng các yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư, quản lý chất lượng của tư vấn giám sát, đẩy mạnh triển khai Quỹ quay vòng cho vệ sinh, khẩn trương hoàn thành các hoạt động thuộc gói thầu vệ sinh sớm đưa vào sử dụng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, địa phương kịp thời  tuyên truyền để tăng cường sử dụng nước sạch trong cộng đồng đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người , thực hiện đúng quy định về công tác kế toán, quản lý tài chính, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập và Vụ tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

   

  Nguồn tin: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT

 

Nghe nhạc