Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà
  28/09/2015 16:37
 • Ngày 23/9/2015, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnhtổ chức thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới – xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà.
 • Tham gia buổi làm việc gồm có: Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh chủ trì hội nghị; các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh đại diện cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Đại diện BCĐ, lãnh đạo UBND thị xã Thái Hoà: Đồng chí Phạm Văn Thạch – Phó chủ tịch UBND thị xã phó Trưởng ban chỉ đạo NTM thị xã Thái Hoà, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng NTM thị xã và Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị xã hội xã Nghĩa Tiến.

   

  Nghĩa Tiến là xã cuối cùng trong 06 xã của thị xã đạt 19/19 tiêu chí về NTM. Nghĩa Tiến là xã miền núi, có điều kiện về tự nhiên, kinh tế xã hội khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trên địa bàn xã, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thị xã Thái Hoà, các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và Trung ương... sau gần 05 năm thực hiện Chương trình, xã đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội.

   

  Trong hơn 4 năm thực hiện Chương trình, toàn xã đã huy động, lồng ghép được 110,85 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương: 1,692 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 36,87 tỷ đồng, vốn ngân sách thị xã 12,217 tỷ đồng, ngân sách xã 1,38 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và huy động khác 11,165 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 39,193 tỷ đồng...; Xã đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án về phát triển sản xuất như: đề án trồng quýt PQ1, trồng cây cao su tiểu điền, trồng cây có múi, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: Trồng cao su tiểu điền, quýt PQ1, trang trại, gia trại chăn nuôi bò sữa, nuôi gà thả vườn; phát triển ngành nghề nông thôn, dịch vụ... đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân (năm 2015 dự kiến đạt 22 triệu đồng/người/năm); nhiều hoạt động văn hoá xã hội trên địa bàn xã được khôi phục và phát triển, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc vùng cao, đặc biệt là văn hoá của đồng bào dân tộc Thổ nơi đây; hệ thống chính trị luôn được quan tâm của củng cố; an ninh, trật tự trên địa bàn xã được giữ vững...

   

  Sau khi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM của xã đến tháng 9/2015, Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tiến thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, BCĐ, BQL Xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện các nội dung, tiêu chí về nông thôn mới của xã đến tháng 8/2015. Theo đó, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí về NTM. Kết quả thẩm tra, đánh giá của thị xã Thái Hoà đã nhất trí, đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã Nghĩa Tiến đạt chuẩn NTM.

   

  Qua kết quả kiểm tra thực tế về kết quả Xây dựng NTM, hồ sơ đề nghị  của xã Nghĩa Tiến, báo cáo kết quả thẩm tra của thị xã Thái Hoà. Các thành viên đại diện cho các Sở, ngành đã cho ý kiến thẩm định về các nội dung, tiêu chí đạt được của xã. Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất thẩm định xã Nghĩa Tiến đến tháng 9/2015 đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới (xã Nghĩa Tiến không có quy hoạch chợ nông thôn). 

   

  Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã và nhân dân Nghĩa Tiến tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì và phát triển các nội dung, tiêu chí về NTM đảm bảo chất lượng ngày càng tăng, bền vững. Đặc biệt là quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp thu, khắc phục, nâng cao chất lượng một số nội dung, tiêu chí của Hội đồng thẩm định góp ý bổ sung.  

   

  Kết thúc buổi làm việc Hội đồng thẩm định của tỉnh kết luận đến tháng 9/2015, xã Nghĩa Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới; giao Văn phòng NTM tỉnh hướng dẫn BCĐ, UBND thị xã Thái Hoà và UBND xã Nghĩa Tiến hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ tỉnh, UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hoà trong tháng 9/2015./.

   

                      Phan Duy Thiều – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở

 

Nghe nhạc