Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa mới trong vụ hè thu năm 2015
  17/09/2015 18:02
 • Nhằm đưa nhanh các giống lúa mới có năng xuất, chất lượng tốt, đặc biệt là các giống lúa thuần vào sản xuất. Trong vụ Hè thu 2015 Sở Nông nghiệp & PTNT đã cho phép một số công ty sản xuất kinh doanh giống cây trồng cùng phối hợp với các địa phương trong tỉnh đưa vào làm mô hình khảo nghiệm một số giống lúa mới.
 • Bước đầu qua theo dõi cho thấy một số giống có triển vọng tốt phù hợp với điều kiện sản xuất của Nghệ An. Sở Nông nghiệp &PTNT đã tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của các giống lúa, từ đó xác định được những giống có triển vọng nhất để đưa vào cơ cấu mở rộng sản xuất trong những năm tới.

   

  1. Giống lúa Khang dân cải tiến

   

  Giống do Trung tâm giống cây trồng Nghệ An phối hợp với Học viện nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo nghiệm, xây dựng mô hình với quy mô 16 ha tại 5 huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành. Mô hình sản xuất tại xã Nam Tân - huyện Nam Đàn với quy mô 4 ha đạt kết quả tốt, hiệu quả của mô hình mang lại khá cao:

   

  - Ngày gieo: 11/5/2015, ngày cấy 23/5/2015, thời gian trỗ của giống vào khoảng 13-16/7, thời gian sinh trưởng ngắn: 87 ngày.

   

  - Năng suất của giống đạt 60 tạ/ha, vượt so với đối chứng Khang dân 18 từ 6-8%.

   

  - Giống Khang dân cải tiến có sức sống mạ khỏe, đẻ nhánh khá. Vụ hè thu 2015, tình trạng hạn hán kéo dài, so với mạ của các giống khác thì giống Khang dân cải tiến phát triển tốt hơn. Giống trỗ thoát, trỗ tập trung, thời gian trổ ngắn (3-4 ngày). Giống có chiều cao cây trung bình. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, tương đối sạch bệnh. Chất lượng gạo khá, cơm mềm, ngon.

        

      

  Mô hình sản xuất thử lúa Khanh dân cải tiến tại Nan Tân – Nan Đàn

   

  2. Giống lúa M1-NĐ

   

  Giống lúa thuần M1-NĐ do Công ty TNHH Cường Tân phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Diễn Châu đưa vào sản xuất với quy mô 2 ha tại xã Diễn Tân. Giống M1-NĐ đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận cho sản xuất thử. Kết quả thực hiện mô hình tại xã Diễn Tân – huyện Diễn Châu vụ Hè thu 2015:

   

  - Ngày gieo: 12/5/2015, ngày cấy: 28/5/2015, thời gian sinh trưởng 105 ngày.

   

  - Giống lúa M1-NĐ đẻ nhánh khỏe và tập trung (8-9 dảnh), số dảnh hữu hiệu cao, cứng cây, chống đổ ngã tốt. Bộ lá cứng và khỏe. Bông to dài, tỷ lệ hạt chắc cao. Giống kháng bệnh bạc lá vụ hè thu, không bị nhiễm rầy nâu, nhiễm nhẹ đạo ôn và khô vằn. Gạo trắng, chất lượng cơm dẻo, ngon, vị đậm.

   

  - Năng suất của giống M1-NĐ đạt 73,5 tạ/ha, cao hơn so với giống đối chứng khang dân 18 và nhiều giống đang gieo trồng trên địa bàn huyện.

         

   

  Mô hình sản xuất giống M1-ND tại xã Diễn Tân – Diễn Châu

   

  3. Giống lúa ADI 30

   

  Giống lúa thuần ADI 30 được Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI chọn lọc từ quần thể nguồn gen lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc qua chọn lọc phả hệ. Vụ Hè thu 2015, công ty đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu xây dựng mô hình trình diễn tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu. Giống ADI 30 đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới và cho phép khảo nghiệm DUS. Kết quả thực hiện mô hình:

   

  - Ngày gieo: 13-15/5/2015, ngày cấy: 27-29/5/2015, ngày bắt đầu trỗ của giống vào 25/7/2015. Thời gian sinh trưởng 102 ngày.

   

  - Giống lúa ADI 30 có tỷ lệ nảy mầm cao, cây mọc đều và khỏe, khả năng đẻ nhánh khá. Cây sinh trưởng phát triển tốt, lá đòng khỏe, trổ thoát bông. Thân lá đứng gọn, cứng cây, chống đổ tốt. Giống lúa ADI 30 có chiều cao trung bình so với các giống khác tại địa phương. Gạo trong, cơm ngon, mềm và dẻo.

   

  - Năng suất của giống đạt được 66,4 tạ/ha, tương đương so với giống lúa BC15 đang trồng trên địa bàn.

   

            

  Mô hình sản xuất giống ADI30 tại xã Diễn Liên – Diễn Châu

   

  4. Giống lúa LH12, LH13, AN1

   

  Các giống lúa LH12, LH13, AN1 được Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An phối hợp với Trung tâm chuyển giao tiến bộ khoa học nông nghiệp - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam và Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức khảo nghiệm nhằm đánh giá tính thích ứng của các giống trên địa bàn Nghệ An cũng như khả năng chống chịu, khả năng sinh trưởng phát triển, chất lượng gạo,...Tổng diện tích sản xuất các giống lúa trên trong vụ hè thu 2015 tại trại giống Kim Liên – Nam Đàn là 11 ha, trong đó giống LH12 là 6 ha, giống LH 13 là 3 ha, giống AN1 là 2 ha. Giống lúa LH12 đã được Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận sản xuất thử.

   

  - Ngày gieo: 4/6/2015, ngày cấy: 16/6/2015, thu hoạch vào 8-18/9/2015 tùy từng giống. Thời gian sinh trưởng của giống LH12 là 104 ngày, của giống LH13 là 94 ngày, của giống AN1 là 94 ngày.

   

  - Giống lúa LH12 có chiều cao trung bình, khả năng chống đổ trung bình, lá đòng to và dài, trỗ thoát hoàn toàn. Khả năng chống chịu sâu bệnh của giống ở mức trung bình, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá, khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá. Đặc biệt giống lúa LH12 có chất lượng gạo cao, cơm ngon, dẻo, vị đậm.

   

  Giống lúa LH13 thuộc nhóm giống ngắn ngày, sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh tốt. Bông dài, độ thoát cổ bông cao, cứng cây, chống đổ tốt. Chất lượng gạo cao, hạt dài trắng trong, cơm ngon dẻo, có mùi thơm đậm.

   

  Giống lúa AN1 thuộc nhóm giống ngắn ngày, có dạng hình gọn, cứng cây. Giống có khả năng đẻ nhánh trung bình, lá đòng to và dài, bộ lá có màu xanh bền. Giống lúa AN1 khá sạch sâu bệnh, trong vụ hè thu chỉ nhiễm nhẹ bệnh khô vằn và sâu đục thân.

   

  - Năng suất: Vụ hè thu 2015, năng suất giống lúa LH12 đạt 55,4 tạ/ha, giống lúa LH13 đạt 58,7 tạ/ha, giống lúa AN1 đạt 63,5 tạ/ha, đều cao hơn so với giống đối chứng AC5.

           

   

  Mô hình sản xuất giống LH12, LH13 tại giống Kim Liên của Tổng công ty cổ phần vật tư NN Nghệ An

   

  5. Giống lúa thơm SV181(Sao Việt 181):

   

   - Giống do Công ty TNHH MTV giống cây trồng Quảng Bình chọn tạo đưa vào khảo nghiệm sản xuất từ năm 2012 - 2014. SV181 Là giống lúa thơm ngắn ngày, năng suất chất lượng cao, gạo thơm ngon, phổ thích ứng rộng, chịu thâm canh cao.

   

  - Giống lúa SV181 có TGST ngắn ngày trong vụ Hè Thu khoảng 90 – 95ngày. 

   

  - Chiều cao cây 95-105 cm, sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe và tập trung, bộ lá đứng màu xanh nhạt, có khả năng chống đổ tốt. 

   

  - Chất lượng gạo tốt, thơm ngon, gạo trong, cơm mềm, đậm cơm, mùi thơm nhẹ.

   

  - Năng suất trong vụ Hè thu tại các điểm khảo nghiệm từ 65- 70 tạ/ha.

   

    

                      Mô hình sản xuất giống SV 181 tại xã Nghi Diện – Nghi Lộc

   

  Tóm lại: Trong vụ Hè thu 2015, qua kết quả khảo nghiệm và sản xuất thử các giống lúa mới tại các địa phương trong tỉnh, bước đầu cho thấy các giống đều có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, tương đối sạch sâu bệnh, thích nghi rộng với nhiều vùng sản xuất ở Nghệ An. Các giống đều cho năng suất bằng và cao hơn một số giống lúa đang trồng phổ biến ở Nghệ An. Đối với giống lúa Khang dân cải tiến có TGST ngắn khoảng 90 ngày, giống SV181 có TGST trên 90 ngày có thể bố trí vào cơ cấu giống cho những vùng Hè thu chạy lụt. Giống lúa LH12, giống SV181 có chất lượng, thơm, cơm ngon dẻo có thể đưa vào cơ cấu bộ giống lúa chất lượng.

   

  Để khẳng định chính xác về tiền năng của các giống trong thời gian tới đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với các Công ty sản xuất kinh doanh giống tiến hành tiếp các mô hình khảo nghiệm, trình diễn để theo dõi đánh giá đúng bản chất của giống. Đồng thời đề nghị các Công ty sản xuất kinh doanh giống hoàn thiện hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận giống mới tạo điều kiện đủ cơ sở pháp lý cho việc đưa giôngs vào cơ cấu sản xuất ở Nghệ An. 

   

  Nguồn tin: Từ Kim Chi, Nguyễn Đình Hương – Phòng trồng trọt - Sở NN&PTNT

 

Nghe nhạc