Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Công văn Số: 142 /KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản V/v thực hiện đăng kiểm, đăng ký; cấp, gia hạn giấy phép KTTS và kiểm tra điều kiện vệ sinh ATTP tàu cá năm 2015
    14/09/2015 17:36
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Chi cục Khai thác và BVNLTS

Tin tức khác

 

Nghe nhạc