Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Tờ trình số: 2306/TTr-SNN.VP ngày 11/9/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền Quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT
    14/09/2015 08:03
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc