Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới xã Tân Long, huyện Tân Kỳ
  07/09/2015 14:23
 • Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2015 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh về xét và công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015.
 • Xét đề nghị của BCĐ, UBND huyện Tân Kỳ và UBND xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, ngày 03/9/2015, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnh theo Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới – xã Tân Long, huyện Tân Kỳ.  

   

  Tham gia buổi làm việc gồm có: Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đại diện cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Đại diện BCĐ, lãnh đạo UBND huyện Tân Kỳ: Đồng chí Phạm văn Hoá – Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo NTM huyện Tân Kỳ, đồng chí Nguyễn Duy Nho - PCT UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng NTMvà Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Long.

   

   Sau khi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM của xã đến tháng 9/2015, Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND xã Tân Long thay mặt lãnh đạo, BCĐ, BQL Xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo kết quả thực hiện, tự đánh giá các nội dung, tiêu chí về nông thôn mới đến tháng 8/2015. Theo đó, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí về NTM. Kết quả thẩm tra, đánh giá của huyện Tân Kỳ đã nhất trí, đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã Tân Long, huyện Tân Kỳ đạt chuẩn NTM:

   

  Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình, toàn xã đã huy động, lồng ghép được 49,938 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương: 8,730 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 5,742 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 0,959 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và huy động khác 12,895 tỷ đồng, nhân dân đóng góp  tiền ngày công, hiến đất để xây dựng giao thông các công trình phúc lợi 9,444 tỷ đồng, xây dựng nhà và chỉnh trang tường rào, công trình phụ trợ trên 15,401 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 0,705 tỷ đồng vốn khác trên 4 tỷ đồng...; đã đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn; là xã chủ yếu thuộc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con nên việc tổ chức sản xuất có nhiều thuận lợi, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: trồng cây công nghiệp lâu năm (cao su) cây ăn quả (cam, vải), trồng mía nguyên liệu, trồng dưa hấu trên đất bãi, trồng rừng sản xuất bằng các loại cây có giá trị cao, dễ tiêu thụ như: keo lai, xoan..., phát triển ngành nghề nông thôn sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ... đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân (năm 2015 đạt 28,2 triệu đồng/người/năm); nhiều hoạt động văn hoá xã hội trên địa bàn xã được duy trì và phát triển; hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố; an ninh, trật tự trên địa bàn xã được giữ vững...

   

  Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã và nhân dân Tân Long tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì và phát triển các nội dung, tiêu chí về NTM đảm bảo chất lượng ngày càng tăng, bền vững. Đặc biệt là quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

   

  Qua kết quả kiểm tra thực tế về kết quả Xây dựng NTM, hồ sơ đề nghị  của xã Tân Long, kết quả thẩm tra của huyện Tân Kỳ, ý kiến thẩm định, bỏ phiếu thông qua của các thành viên, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Tân Long đến tháng 9/2015 đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới.

   

  Kết thúc buổi làm việc Hội đồng thẩm định của tỉnh kết luận đến tháng 9/2015, xã Tân Long đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới; giao Văn phòng NTM tỉnh hướng dẫn BCĐ huyện Tân Kỳ và UBND xã Tân Long hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ tỉnh, UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Tân Long, huyện Tân Kỳ trong tháng 9/2015./.

   

        Phan Duy Thiều – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Nghe nhạc