Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thanh tra kiểm tra buôn bán, sử dụng, chất lượng thuốc BVTV tại tỉnh Nghệ An 7 tháng đầu năm 2015
  03/09/2015 09:23
 • Thực hiện quyết định số 1423/QĐ-SNN ngày 05/12/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2015.
 • Trong 7 tháng đầu năm Phòng thanh tra chuyên ngành chi cục BVTV đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 2 đợt kết quả 

   

  1. Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm.

   

  a. Kinh doanh thuốc BVTV.

   

  - Kiểm tra 427 cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn

  * Kết quả như sau:

  + Không có giấy đăng ký kinh doanh 3/425 chiếm 0,70%

  + Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện 422/425 cơ sở chiếm 99,2%

  + Không có thiết bị phòng chống cháy nổ 14/425 cơ sở chiếm 3,29%

  + Không có bảng niêm yết giá: 29/425 cơ sở chiếm 6,8%

  + Kho, ốt không đủ tiêu chuẩn chất lượng: 15/425 cơ sở chiếm 3,5%

  + Buôn bán thuốc không đảm bảo chất lượng 1/425 cơ sở chiếm 0,23%

  + Buôn bán thuốc vi phạm nhãn mác 6/425 cơ sở chiếm 1,4%

   

  b. Kiểm tra chất lượng thuốc BVTV:

   

  * Kết quả như sau:

  - Số mẫu kiểm tra 26 mẫu.

  - Mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng 2/26 mẫu chiếm 7,69%

  - Thuốc giả 1/26 mẫu chiếm 3,84%

  - Số mẫu vi phạm nhãn mác 9 mẫu 34,6%

  - Hình thức xử phạt:

  + Phạt tiền: Đã xử phạt 3 cơ sở thu nạp kho bạc nhà nước 35.000.000 đồng, 9 cơ sở vi phạm đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

  + Nhắc nhở 62 cơ sở,

  * Phạt cảnh cáo:

  + 422 cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện

  + 1 Cơ sở buôn bán thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,

  + Số cơ sở buôn bán thuốc ngoài danh mục, không rõ nguồn gốc xuất xứ: Không

   

  c. Kiểm tra sử dụng thuốc BVTV.

   

  - Kiểm tra thường xuyên sử dụng thuốc tại huyện (do cán bộ trạm BVTV thực hiện) theo các đợt dịch sâu bệnh.

  - Số hộ được kiểm tra sử dụng thuốc BVTV 950 hộ

  - Số hộ vi phạm 216/950 hộ, chiếm 22,74%

  - Hình thức xử phạt tuyền truyền, nhắc nhở.

   

  II. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

   

  - Trong 6 tháng đầu năm 2015 chi cục đã tiến hành thẩm định, xử lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 4 cơ sở buôn bán thuốc BVTV.  

  - Tháng 7-8/2015 thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho 27 tổ chức, cán nhân đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV.  

  -Tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh làm Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định tại thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/06/2015 của Bộ NNPTNT./.

   

  CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT NGHỆ AN

 

Nghe nhạc