Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả khảo nghiệm cơ bản các giống lúa vụ xuân 2015
  03/09/2015 09:19
 • Thực hiện chương trình sự nghiệp hàng năm của đơn vị, vụ Xuân 2015 trung tâm giống cây trồng Nghệ An triển khai khảo nghiệm cơ bản 106 giống lúa mới, bao gồm 79 giống lúa thuần và 27 giống lúa lai tại trạm thực nghiệm giống cây trồng vật nuôi Yên Thành.
 • Nhằm tuyển chọn những giống có thời gian sinh trưởng phù hợp, năng suất cao, ổn định, chất lượng gạo ngon, đồng thời có khả năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất thuận và các loại sâu bệnh hại để đưa ra khảo nghiệm sản xuất trong những vụ tiếp theo.

   

  Qua theo dõi đánh giá bộ giống lúa thuần chất lượng, đã lựa chọn được 7 giống lúa triển vọng, thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 126-128 ngày, tương đương giống Hương thơm số 1. Năng suất đạt từ 68- 76 tạ/ha, cao hơn giống Hương thơm số 1 từ 7,4- 15,3%.

   

  Bộ lúa lai 3 dòng có 3 giống triển vọng; thời gian sinh trưởng từ 128- 130 ngày, tương đương giống Nhị ưu 838; năng suất đạt 75- 79 tạ/ha, cao hơn giống Nhị ưu 838 từ 16,8- 22,5%.

   

  Bộ giống lúa lai 2 dòng có 2 giống triển vọng; thời gian sinh trưởng từ 128- 132 ngày, dài hơn giống VL20 từ 4-8 ngày, năng suất đạt 71,3- 75,4 tạ/ha, cao hơn đối chứng từ 21,7- 28,7%.

   

  Các giống lúa trên có dạng hình gọn, sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt, sạch sâu bệnh. Các giống lúa này tiếp tục được khảo nghiệm cơ bản trong vụ hè thu để đánh giá và có kết luận chính xác hơn trước khi đưa ra khảo nghiệm sản xuất.

   

  Nguồn tin: Trần Trung - TT giống cây trồng Nghệ An

 

Nghe nhạc