Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – TKCN tỉnh, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai – TKCN tỉnh năm 2015 tại huyện Đô Lương.
  28/08/2015 11:16
 •  
 • Ngày 26/8/2015 Đồng chí Bùi Đình Long-Giám đốc Sở  Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2015 tại huyện Đô Lương, Tham gia cùng có đồng chí Nguyễn Hữu Nhung – Phó Chánh Văn Phòng ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Khang  - Phó Chánh văn phòng Sở y tế và Chủ tịch, Phó chủ tịch, trưởng phòng Nông nghiệp, Công thương, Lãnh đạo BCH quân sự, đại diện bệnh viện, trung tâm y tế  huyện Đô Lương.

   

  Đoàn đã kiểm tra công trình tuyến đê Nam Bắc Đặng, kiểm tra công tác chuẩn bị về y tế, bệnh viện và làm việc với Lãnh đạo huyện.

   

  Qua báo cáo của huyện Đô Lương và công tác kiểm tra thực tế,  đồng chí Bùi Đình Long đã đánh giá và ghi nhận nhiều kết quả công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và TKCN năm 2015 của huyện đô lương, huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCH, giao vật tư, nguyên liệu dự trữ PCLB cho 33 xã, thị trấn đồng thời tiến hành kiểm 33 xã , thị trấn về công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện lực lượng và phòng chống lụt bão. Các công trình huyện đã khẩn trương đôn đốc tu sửa những công trình hư hỏng do bão lụt năm 2014, công trình ách yếu năm 2015, tổ chức nạo vét một số tuyến tiêu kênh Sông Đào, Nam Bắc Đặng nâng cấp tuyến đường 7B mặt khác xây dựng phương án đảm bảo sơ tán dân và phương án khắc phục môi trường  sau lũ lụt.

   

  Trong thời gian tới: tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ sở trong việc xây dựng thực hiện phương án ứng phó với thiên tai và TKCN, bổ sung vị trí xung yêu, các công trình trọng điểm, Đối với các đơn vị y tế phải chuẩn bị đủ các cơ số thuốc  phối hợp phòng Nông nghiệp, tài nguyên huyện làm tốt công tác vệ sinh môi trường xử lý nguồn nước sau lũ lụt, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai, luật phòng chống thiên tai... tập huấn cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở các địa phương.

   

  Nguồn tin: BCH Phòng chống thiên tai tỉnh

 

Nghe nhạc