Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới xã Thạch Giám, huyện Tương Dương
  28/08/2015 10:08
 • Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2015 của BCĐ chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và của UBND tỉnh về xét và công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2015.
 • Ngày 24/8/2015, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM của tỉnhtổ chức thẩm định đạt chuẩn Nông thôn mới – xã Thạch Giám, huyện Tương Dương. Đây là xã đầu tiên của một huyện thuộc Chương trình 30a, có điều kiện về tự nhiên, kinh tế xã hội hết sức khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trên địa bà xã, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện Tương Dương, các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và Trung ương... sau 4 năm thực hiện Chương trình, xã đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, cán đích NTM.

   

  Tham gia buổi làm việc gồm có: Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh, các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh đại diện cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Đại diện BCĐ, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương: Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh phó Trưởng ban chỉ đạo NTM huyện Tương Dương, đồng chí Vi Mỹ Sơn - PCT UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng NTM, Ban Phát triển nông thôn miền núi của huyện Tương Dương, và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Giám.

   

   Sau khi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM của xã đến tháng 8/2015, Hội nghị đã nghe Chủ tịch UBND xã Thạch Giám thay mặt lãnh đạo, BCĐ, BQL Xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo kết quả tự đánh giá thực hiện các nội dung, tiêu chí về nông thôn mới của xã đến tháng 8/2015. Theo đó, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí về NTM. Kết quả thẩm tra, đánh giá của huyện Tương Dương đã nhất trí, đề nghị UBND tỉnh thẩm định và công nhận xã Thạch Giám đạt chuẩn NTM:

   

  Trong hơn 4 năm thực hiện Chương trình, toàn xã đã huy động, lồng ghép được 61,94 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư từ Ngân sách Trung ương: 13,459 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2,804 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 15,867 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và huy động khác 12,895 tỷ đồng, vốn dân đóng góp 16,912 tỷ đồng; đã đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: Trồng chuối tiêu hồng, chăn nuôi lơn đen đặc sản của địa phương, trồng rừng sản xuất bằng các loại cây có giá trị cao, dễ tiêu thụ như: keo lai, xoan, lát hoa, mét..., phát triển nghề nuôi cá lồng; phát triển ngành nghề nông thôn, dịch vụ... đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân (năm 2015 dự kiến đạt 19,4 triệu đồng/người/năm); nhiều hoạt động văn hoá xã hội trên địa bàn xã được khôi phục và phát triển, phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc vùng cao, đặc biệt là văn hoá của đồng bào dân tộc Thái nơi đây; hệ thống chính trị luôn được quan tâm của củng cố; an ninh, trật tự trên địa bàn xã được giữ vững...

   

  Hội đồng thẩm định tỉnh đề nghị Đảng ủy, UBND xã và nhân dân Thạch Giám tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì và phát triển các nội dung, tiêu chí về NTM đảm bảo chất lượng ngày càng tăng, bền vững. Đặc biệt là quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn.

   

  Qua kết quả kiểm tra thực tế về kết quả Xây dựng NTM, hồ sơ đề nghị  của xã Thạch Giám, kết quả thẩm tra của huyện Tương Dương, ý kiến thẩm định của các thành viên, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Thạch Giám đến tháng 8/2015 đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới (xã Thạch Giám không có quy hoạch chợ nông thôn). 

   

  Kết thúc buổi làm việc Hội đồng thẩm định của tỉnh kết luận đến tháng 8/2015, xã Thạch Giám đã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới; giao Văn phòng NTM tỉnh hướng dẫn BCĐ huyện Tương Dương và UBND xã Thạch Giám hoàn thiện hồ sơ trình BCĐ tỉnh, UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Thạch Giám, huyện Tương Dương trong tháng 8/2015./.

   

                                         Phan Duy Thiều – Phòng Kế hoạch Tài chính Sở

 

Nghe nhạc