Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Khảo nghiệm sản xuất giống lạc vụ Hè Thu 2015 của Trung tâm giống cây trồng Nghệ An.
  27/08/2015 15:28
 • Thực hiện chương trình sự nghiệp khoa học nông nghiệp, hàng năm Trung tâm giống cây trồng Nghệ An tiến hành triển khai các chương trình khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất các giống lạc.
 • Từ kết quả khảo nghiệm cơ bản vụ Xuân 2015 chọn được 4 giống lạc triển vọng đưa vào khảo nghiệm sản xuất vụ Hè Thu 2015 tại Trạm giống cây trồng công nghệ cao Hưng Đông. Bao gồm: giống ĐM1, L30, LCM2, CNC1.

   

   

  Hiện nay, các giống đang sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh và đang ở thời kỳ quả vào chắc.

   

  Nguồn tin:  Nguyễn Trần Trung - Trung tâm giống cây trồng Nghệ An

 

Nghe nhạc