Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng 6 tháng đầu năm
  25/08/2015 08:58
 • Trước tình hình thời tiết và sâu bệnh hại rừng diễn biến phức tạp, triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng trong 6 tháng đầu năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả như sau:
 • Về tình hình diễn biến một số đối tượng sâu bệnh hại chính:

   

  - Đối với rừng thông: Trong 6 tháng đầu năm 2015, sâu róm thông xuất hiện 3 thế hệ, trong đó: sâu thế hệ IV/2014 qua đông với mật độ phổ biến 2 - 5con/cây; nơi nhiễm thấp 10 - 50con/cây, trung bình từ 70 - 100 con/cây, cá biệt nơi cao 200 - 400con/cây. Vùng rừng trọng điểm nhiễm sâu cao phân bố chủ yếu trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Nhờ tăng cường chỉ đạo công tác phòng trừ ngay từ đầu năm nên đến cuối thế hệ mật độ sâu hại đã giảm rất mạnh. Sâu thế hệ I, II/2015 phát sinh với mật độ sâu phổ biến từ 2 - 7con/cây, một số lô rừng 10-15 con/cây, cục bộ một số lô rừng trên địa bàn xã Nam Anh, Nam Xuân huyện Nam Đàn mật độ lên đến 70-100 con/cây. Trên rừng thông còn xuất hiện ong ăn lá thông, bệnh khô đỏ lá thông, bệnh tuyến trùng hại thông (thông ba lá) phân bố rải rác, tình hình gây hại không đáng kể.

   

  - Đối với rừng mét: Từ năm 2012 đến nay trên lâm phần mét của huyện Con Cuông, Anh Sơn năm nào châu chấu lưng vàng, lưng xanh cũng phát sinh và gây ra thiệt hại. Đầu năm 2015, do thời tiết ấm nên châu chấu phát sinh sớm và trên diện rộng với mật độ phổ biến 10 - 15 con/m2, trung bình 30 - 40con/m2,nặng từ70 - 120 con/m2; cục bộ 300 - 400con/m2, cá biệt 600 - 700con/m2. Diện tích cây trồng bị nhiễm châu chấu là 2.919,35 ha, trong đó trên rừng mét 2.595,0 ha (Con Cuông 1.663 ha, Anh Sơn 932 ha); trên cây nông nghiệp (cây mía, ngô và lúa) diện tích bị nhiễm 324,35 ha trên (Con Cuông 209,7 ha, Anh sơn 114,65 ha).

   

   

  Rừng mét tại Con Cuông bị châu chấu lưng vànggây hại

   

  - Đối với rừng keo nguyên liệu: Trong 6 tháng đầu năm, bệnh chết héo cây keo lai do nấm Ceratocsystis acaciivora xuất hiện rải rác tại các vùng rừng xã Thanh Thủy, Thanh Nho... huyện Thanh Chương. Ngoài ra trên lâm phần keo bệnh đốm lá, sâu nâu vạch xám, sâu túi, sâu xanh hại keo xuất hiện rãi rác tại một số địa phương, mức độ gây hại không đáng kể.

   

  - Các loài cây trồng khác nhưrừng trồng trầm gió, lim xanh, lát hoa, bạch đàn, phi lao... cũng phát sinh sâu bệnh hại cục bộ, mức độ gây hại nhẹ, rừng sinh trưởng, phát triển bình thường.

   

  Kết quả công tác điều tra phát hiện, DTDBvàchỉ đạo phòng trừ: Quán triệt chỉ đạo của Sở nông nghiệp và PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục BVTV kịp thời ban hành 4 thông báo chuyên đề, 12 thông báo định kỳ và thường xuyên chỉ đạo Trạm BVTV các huyện phối hợp Phòng nông nghiệp huyện, Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng, các xã thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo (DTDB) và hướng dẫn biện pháp phòng trừ để các địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức phòng trừ hiệu quả. Diện tích rừng được điều tra phát hiện bị nhiễm sâu bệnh các loại trong 6 tháng đầu năm là 3.395,55 ha rừng (nhiễm nhẹ và trung bình 2.279,55 ha, nhiễm nặng 1107,0 ha), trong đó: trên cây thông bị nhiễm mức độ nhẹ là 476,2 ha; trên cây mét 2.595,0 ha, trên cây nông nghiệp là 324,35 ha. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT và của cơ quan chuyên môn, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã tổ chức phòng trừ được 2.262,0ha/3.395,55 ha rừng và cây nông nghiệp bị nhiễm sâu bệnh các loại. Trong đó: phòng trừ sâu róm thông 698,0 ha; phòng trừ chấu chấu trên cây mét và cây nông nghiệp được 1.564 ha (rừng mét 1.289,0 ha, cây nông nghiệp 275,0 ha). So với cùng kỳ năm 2014, công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng 6 tháng đầu năm 2015 đạt được kết quả tốt, sâu bệnh hại phát sinh được phát hiện và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hạn chế được sự tổn thất tài nguyên rừng, nhất là đối với châu chấu lưng vàng, lưng xanh hại mét, rừng cơ bản được bảo vệ an toàn.

   

  Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; sự tích cực chủ động làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo kịp thời của cơ quan chuyên môn; sự phối hợp chỉ đạo của các chi cục: bảo vệ thực vật, kiểm lâm, lâm nghiệp và sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của chính quyền địa phương, chủ rừng nơi có sâu bệnh hại rừng phát sinh dịch. Bài học kinh nghiệm là: Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo kịp thời và thường xuyên đôn đốc kiểm tra các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn quản lý. Chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp Sở chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Tổng hợp cập nhất thông tin, báo cáo của các địa phương, đơn vị, đồng thời kiểm tra tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng trên địa bàn để kịp thời dự tính, dự báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai công tác phòng trừ hiệu quả. Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác báo cáo tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng của một đơn vị chủ rừng chưa đảm bảo đúng quy định của Sở Nông nghiệp và PTNT, nhất là đối với chủ rừng là BQLR phòng hộ, công ty TNHHMTV lâm nghiệp. Một số vùng rừng trên địa bàn huyện Nghi Lộc sâu róm hại thông thế hệ IV/2014 qua đông vẫn gây ra thiệt hại một số lô rừng.

   

  Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015: Tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo kịp thời diễn biến sâu bệnh hại rừng trên các đối cây trồng như rừng thông, keo, mét, lát hoa, lim xanh, trầm gió... Đồng thời hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời khi sâu bệnh hại phát sinh. Trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng trừ sâu róm hại thông thế hệ III, IV/2015, bệnh chết héo trên cây keo, vòi voi hại lát hoa... đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường quản lý, thực hiện phân công cán bộ chuyên trách, chỉ đạo điểm, thực hiện công tác báo cáo định định kỳ, tổng hợp chung phục vụ dự tính, dự báo tốt hơn. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng 6 tháng cuối năm./.

   

                 Nguyễn Văn Hội - TP.Phòng BVTV rừng – Chi cục BVTV

 

Nghe nhạc