Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • 10 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.
  20/08/2015 16:55
 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có trụ sở đóng trên địa bàn phường Hưng Phúc, mặt tiền trụ sở số 129, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh. Trong khu vực của Sở gồm Văn phòng Sở, 3 chi cục và 4 ban quản lý dự án. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường xuyên tiếp xúc làm việc với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, do đó công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh Tổ quốc là rất cần thiết và là nhiệm vụ thường xuyên.
 • Thực hiện quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Chính phủ về   “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo của Lãnh đạo sở trong việc phối hợp giữa Văn phòng sở và các đơn vị trong khu vực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành thì phải chú ý quan tâm đến đấu tranh phòng chống tội phạm, đề cao cảnh giác trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

   

  10 năm qua (2005 -2015) Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT không ngừng Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hoạt động của các đối tượng xấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cơ quan cho tất cả các cán bộ công chức, viên chức Sở. Sở Nông nghiệp và PTNT quán triệt, yêu cầu mỗi cán bộ trong ngành phải là những người gương mẫu trong chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh quyết liệt trong phòng, chống tội phạm; vận động người thân và cộng đồng chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan tới tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

   

  Sau khi có Chỉ thị 48 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Ngoài việc xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 48 trong ngành, thường xuyên phối hợp với ngành Công an, Biên phòng, Thanh tra,... ký quy chế phối hợp trong việc bảo vệ ANTQ, xử lý về tội phạm.

   

   Để bảo đảm an toàn về an ninh trật tự trong nội bộ ngành, ngoài việc thực hiện các quy định của nhà nước, của ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT còn xây dựng nhiều Quy chế, quy định liên quan như: Nội quy tiếp công dân, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  Phát huy những kết quả đã đạt được như đã nêu trên, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-Tg ngày 13/6/2005 của Chính phủ về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thông qua hoạt động gắn với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý tốt thông tin tội phạm, kịp thời xử lý nghiêm các loại tội phạm xảy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho Giám đốc sở phối hợp với các ngành xử lý kịp thời những vụ, việc, biểu hiện có nguy cơ gây ảnh hưởng đe dọa tới an ninh trật tự tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở.

   

  Chỉ đạo trong ngành thực hiện tốt Thông tư 23/TT-BCA trong việc xây dựng, đạt các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị “an toàn về an ninh trật tự”; về phòng, chống cháy nổ; các quy định của nhà nước và của ngành về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý thông tin nội bộ, trang thông tin điện tử của Sở,... không để xảy ra vụ việc nào làm mất an ninh trật tự trong ngành, xây dựng cơ quan văn hóa. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức trong ngành về ý thức, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm; không để cán bộ nào trong cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT vi phạm pháp luật, tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội.

   

  Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT luôn luôn nhận thức rõ về mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó gắn trách nhiệm công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác và trong đời sống thường ngày, cũng như trong các hoạt động phong trào của cơ quan.

   

   Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, cũng như thực tế về tình hình trong nước, ngoài nước, Đảng ủy và Ban giám đốc sở, cùng toàn thể cán bộ CCVC các phòng chuyên môn đã xác định: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là thường xuyên, ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân dân và đất nước. Từ đó tăng cường sự quản lý, điều hành, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đảng viên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước hết là bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

 

Nghe nhạc