Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Những Kết quả đạt được trong tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2015 của công tác bảo vệ thực vật
  19/08/2015 14:37
 • Hiện nay cây lúa vụ hè thu đang giai đoạn làm đòng đã xuất hiện bệnh bạc lá, đóm sọc vi khuẩn toàn tỉnh có diện tích nhiễm là 850 ha trong đó nhiễm có 236 ha nhiễm nặng, Diện tích nhiễm chủ yếu tập trung tại các huyện Quỳnh Lưu có(720 ha), Diễn Châu có (119,5 ha), Yên Thành có (6 ha), Tân Kỳ có (5 ha) tỷ lệ phổ biến 10 -20 % nơi cao 30- 40%. Ngoài ra có Sâu đục thân 2 chấm gây hại 4,55 ha, Chuột hại, ốc bưu vàng, vòi voi hại lúa nhưng ở mức hại nhẹ.
 • - Công tác Dự tính, dự báo, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây Nông nghiệp

   

  Hiện nay cây lúa vụ hè thu đang giai đoạn làm đòng đã xuất hiện bệnh bạc lá, đóm sọc vi khuẩn toàn tỉnh có diện tích nhiễm là 850 ha trong đó nhiễm có 236 ha nhiễm nặng, Diện tích nhiễm chủ yếu tập trung tại các huyện Quỳnh Lưu có(720 ha), Diễn Châu có (119,5 ha), Yên Thành có (6 ha), Tân Kỳ có (5 ha) tỷ lệ phổ biến 10 -20 % nơi cao 30- 40%. Ngoài ra có Sâu đục thân 2 chấm gây hại 4,55 ha, Chuột hại, ốc bưu vàng, vòi voi hại lúa nhưng ở mức hại nhẹ.

   

  Trên cơ sở đó Lãnh đạo Chi cục đã tập trung chỉ đạo phân công, chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo dịch hại theo Quy chuẩn quốc gia 01-38. Đảm bảo điều tra, phát hiện kịp thời. Tham mưu biện pháp xử lý hiệu quả, không để dịch hại lây lan diện rộng.  

   

  Triển khai tập huấn các mô hình, chương trình, ICM, IPM, SRI trong vụ Hè thu – Mùa năm 2015 trên đia bàn toàn tỉnh

   

  - Công tác Dự tính, dự báo, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại Rừng:

   

  Tổ chức triển khai 02 đợt kiểm tra sâu bệnh hại rừng, trong đó kiểm tra sâu bệnh hại rừng thông và sâu bệnh hại cây keo, mét tại các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông.

   

  Thông Báo kịp thời 02 kỳ tình hình diễn biến bệnh hại rừng,

   

  Sâu róm hại thông: Hiện tại sâu thế hệ II/2015 mật độ sâu thấp, an toàn.

   

  Châu chấu lưng vàng, lưng xanh hại mét tại các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ đang giai đoạn trưởng thành, đẻ trứng.

   

  Tham mưu thành lập 02 đoàn công tác của Ban chỉ đạo triển khai kiểm tra tình hình sâu róm hại thông thế hệ II/2015 

   

  - Công tác Kiểm dịch thực vật nội địa:

   

  Thực hiện điều tra sinh vật gây hại trên các giống lúa lai nhập nội chưa phát hiện thấy sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật.

   

  Tổ chức điều tra giám sát, theo dõi tình hình sinh vật gây hại trên các giống Ngô lai CP 511, CP 501, do Công ty TNHH CP Việt Nam tổ chức khảo nghiệm tại huyện Anh Sơn và huyện Đô Lương.

   

  Tổ chức thực hiện thí nghiệm phòng trừ sâu bệnh hại trên các giống mới nhập khẩu lần đầu tiên gieo trồng tại Nghệ An.

   

  Lập kế hoạch phối hợp với Chi cục Kiểm dịch Vùng VI điều tra sâu mọt hại kho tại các cơ sở chế biến hàng nông sản và kinh doanh hàng nông sản.

   

  - Công tác thanh tra chuyên ngành

   

  Thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV của 70 cơ sở kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn  02 huyện Thanh Chương và Đô Lương.

   

  * Trong đó:

   

  - Huyện Thanh Chương có: 20 cơ sở.

  - Huyện Đô Lương có: 50 cơ sở.

  + Có 50 cơ sở chấp hành đầy đủ các điều kiện,thủ tục hành chính, điều kiện về kho ốt.

  + Có 10 cơ sở trang thiết bị phòng cháy nổ.

  + Có 10 cơ sở thiếu báng giá, tủ trưng bày sổ sách ghi chép

  + Xử lý nhắc nhở cảnh cáo cam kết.

  - Phối hợp chỉ đạo các huyện tập trung kiểm sử dung thuốc BVTV, xây dựng kế hoạch 2016.

   

  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015:

   

  - Tiếp tục tập trung phân công cán bộ chỉ đạo bám sát cơ sở, thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo dịch hại theo quy chuẩn quốc gia 01-38. 01-38, 01-166 của Bộ NN&PTNT, làm tốt công tác điều tra, phát hiện kịp thời. Tham mưu biện pháp xử lý hiệu quả, không để dịch hại lây lan diện rộng.

   

  - Cần tập trung theo dõi chặt chẽ làm tốt công tác Dự tính, dự báo, chỉ đạo phòng trừ các loại dịch hại chính trên các loại cây trồng vụ Hè thu- Mùa 2015.

   

  - Nhất là trên cây lúa  giai đoạn làm đòng cần quan tâm theo dõi Sâu đục thân 2 chấm, bệnh bạc lá, đóm sọc vi khuẩn trên địa bàn toàn tỉnh.

   

  - Tham mưu hội nghị giao ban BCĐ phòng trừ sâu bệnh hại rừng để sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

   

  - Chuẩn bị kế hoạch, tài liệu tập huấn nghiệp vụ sâu bệnh hại rừng cho các chủ rừng trong tháng 8, ban hành thông báo định kỳ tháng 8 kịp thời.

  - Tiếp tục thanh kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV tại các huyện như: Đô Lương, Yên Thành, Tân Kỳ, Anh Sơn.

   

  - Tập trung thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV trên cây rau tại Thành Phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc...

   

  - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định mới của Luật.

   

  - Chủ động tham mưu và phối hợp các ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên các cây trông, đặc biệt trên cây rau, chè. Xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn bán BVTV.

   

  - Lập kế hoạch để thực hiện việc kiểm tra, phúc tra giống cây trồng nhập nội vụ đông năm 2015 và xử lý nghiêm các sai phạm của tổ chức cá nhân trong quá trình kinh doanh giống cây trồng nhập nội.

   

  - Chỉ đạo thực hiện tốt các mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như: SRI, ICM, IPM...

   

  Nguồn tin: Chi cục BVTV

 

Nghe nhạc