Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Vấn đề cần quan tâm khi xây dựng mô hình phát triển sản xuất trong nông nghiệp
  30/07/2015 16:16
 • Các ngành sản xuất phát triển đều bắt đầu khởi tạo từ những mô hình. Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực gắn bó với xấp xỉ 2/3 dân số cả nước, vì vậy trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đang quan tâm đến các mô hình phát triển sản xuất để tăng thu nhập.
 • Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình này, nhiều địa phương đã thay đổi phát triển nhanh chóng, đời sống người dân nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó rất nhiều địa phương vẫn chưa tìm ra biện pháp để phát triển cây con chủ lực nhằm tăng sản lượng tạo giá trị gia tăng.

   

  Qua quá trình khảo sát của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An với 1.886 mô hình phát triển sản xuất tại các xã (năm 2011- 2014) từ nhiều nguồn đầu tư (ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp và nhân dân) có thể rút ra vấn đề: Để đạt được một mô hình thành công, có hiệu quả cao và nhân ra diện rộng,  trước tiên phải chú trọng việc lựa chọn loại mô hình sản xuất áp dụng.

   

   

  Tham quan mô hình lúa thảo dược tại Vĩnh Thành - Yên thành- Nghệ An

   

  Căn cứ để lựa chọn mô hình cần xem xét 12 tiêu chí thông qua phân tích,  đánh giá và cho điểm các tiêu chí như sau:

   

   1. Nguồn đất đủ để thực hiện và mở rộng hoạt động sản xuất này
  (Đủ = 4, không đủ lắm = 3, ít = 2 , không có = 1);

   

   2. Có đủ nguồn nước để thực hiện và mở rộng sản xuất này (đủ = 4, thiếu = 3, rất thiếu = 2, không có = 1);

   

  3. Có kinh nghiệm lâu năm cho hoạt sản xuất này (có nhiều kinh nghiệm = 4, có kinh nghiệm = 3, có ít kinh nghiệm = 2, không có kinh nghiệm gì = 1);

   

  4. Sản phẩm làm ra có thể tiêu thụ ra thị trường ngoài địa phương.
  (tiêu thụ tốt = 4, có thể tiêu thụ được = 3, tiêu thụ ít = 2, không tiêu thụ được = 1);

   

   5. Sản phẩm có thể tiêu thụ trong nội bộ địa bàn xã (kể cả để dùng tự túc)
  (tiêu thụ tốt = 4, có thể tiêu thụ được = 3, tiêu thụ ít = 2, không tiêu thụ được = 1);

   

   6. Có hiệu quả kinh tế (thu nhập trừ chi phí phần còn lại có giá trị lớn) (có hiệu quả cao = 4, có hiệu quả = 3, ít hiệu quả = 2, không hiệu quả = 1);

   

  7. Bị ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết khí hậu bất lợi (hạn hán, lụt, bão, xói lở đất…) (không bị ảnh hưởng chút nào = 4, bị ảnh hưởng ít = 3, bị ảnh hưởng = 2; bị ảnh hưởng khá mạnh = 1);

   

   8. Dễ bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh (không bị ảnh hưởng chút nào = 4, bị ảnh hưởng ít = 3, bị ảnh hưởng khá mạnh = 2, bị ảnh hưởng có thể làm mất trắng = 1);

   

   9. Không yêu cầu vốn đầu tư lớn (không cần đầu tư lớn = 4, cần đầu tư ít = 3, cần đầu tư trung bình = 2, cần đầu tư lớn = 1);

   

  10. Không yêu cầu trình độ kỹ thuật cao (Không cần trình độ = 4, có cần trình độ  ít = 3, cần trình độ trung bình = 2, cần trình độ khá cao = 1);    

   

  11. Có khả năng nhân rộng ra các đối tượng khác nhau của cộng đồng (có khả năng cao = 4, có khả năng trung bình = 3, có khả năng ít = 2, không có khả năng = 1);

   

   12. Có nguồn cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất (có nguồn dồi dào = 4, có nguồn = 3, có nguồn nhưng hạn chế = 2, không có nguồn = 1).

   

   

  Mô hình nuôi gà an toàn sinh học tại Hưng Mỹ - Hưng Nguyên - Nghệ An

   

  Điểm bình quân của 12 tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên là mô hình sản xuất đó có khả năng thành công và nhân rộng cao, nên ưu tiên lựa chọn xây dựng phát triển. Nếu điểm bình quân dưới 2 điểm thì hoàn toàn không nên lựa chọn. Ngoài các tiêu chí trên còn có một động lực cực kỳ quan trọng tạo nên sự thành bại không thể thiếu trong xây dựng và nhân rộng mô hình, đó là nguyện vọng của người dân phù hợp với chủ trương, ý chí quyết tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương.

   

  Hy vọng bài viết này sẽ được bạn đọc tham khảo, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân đang quan tâm đến công tác xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn./.

   

                                                                                  Nguyễn Thị Hà - Trung tâm Khuyến nông Nghệ An  

 

Nghe nhạc