Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết hoạt động tháng công nhân năm 2015, sơ kết 2 phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010 – 2015.
  29/07/2015 10:43
 • Được sự nhất trí của Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh và sự thống nhất của Lãnh đạo Sở. Ngày 22/7/2015 Ban thường vụ Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết hoạt động “tháng công nhân năm 2015”, sơ kết 2 phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015.
 • Tham gia Hội nghị có đồng chí: Phạm Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Trưởng, Phó ban Liên đoàn lao động tỉnh; Cán bộ chuyên trách theo dõi ngành Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng ban Sở;Ủy viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công đoàn ngành khoá IV, Ủy viên Ban nữ công quần chúng Công đoàn ngành và Chủ tịch (phó Chủ tịch), trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở , Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên đơn vị công đoàn Công ty Cà phê- cao su; Công đoàn công ty Đầu tư và phát triển chè.

   

  Đồng chí: Lê Hồng Vân – Chủ trì Hội nghị

   

  Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo Tổng kết hoạt động tháng công nhân năm 2015; Báo cáo tóm tắt Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Sơ kết 5 năm phong trào " Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2015.

   

  Trong 6 tháng đầu năm 2015, được sự chỉ đạo của Đảng ủy sở Nông nghiệp & PTNT; Liên đoàn lao đổng tỉnh;  Công đoàn ngành đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể CNVCLĐ tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn, Luật BHXH, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ...Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Chú trọng đẩy mạnh việc chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của ngành, chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền trong CNVCLĐ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết của các cấp Công đoàn và quán triệt học tập các luật như: Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012, những điểm mới của luật BHYT năm 2014 tuyên truyền về biển đảo và Luật về biển Việt Nam.

   

  Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo và một số kiến nghị mà công đoàn cần tập trung trong thời gian tới. Đồng chí: Phạm Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí cũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn của công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT trong 6 tháng đầu năm năm 2015. Tuy nhiên, Trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT vẫn còn hết sức nặng nề khó khăn, Công đoàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ CNVC LĐ thực hiện tốt các chương trình trọng tâm của ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn, chuyên môn năm 2015.

   


   Đồng chí: Lê Hồng Vân – Chủ tịch Công đoàn Ngành đã kết luận tại Hội nghị: Đồng chí đã yêu cầu các Công đoàn cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của ngành để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Ngành .

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

   

Tin tức khác

Nghe nhạc