Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2015.
  25/07/2015 15:35
 • Thực hiện chương trình công tác năm 2015, chiều ngày 24/7/2015 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số nội dung quan trọng khác.
 • Tham dự Hội nghị: Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng các phòng và Chánh Văn Phòng Sở; Đại diện Công đoàn Ngành; đại diện đoàn thanh niên Sở; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở; Thủ trưởng, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở; Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Sở; Đại diện tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

   

  Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã phát sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống, giá cả các loại giống, vật tư, phân bón liên tục tăng cao; giá cả các mặt hàng nông sản giảm thấp, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bị cắt giảm, nhiều chương trình, dự án, công trình phải hoãn, dãn tiến độ hoặc dừng đầu tư…Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT,Tỉnh ủy, UBND tỉnh … sự tham mưu của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, sự nỗ lực lao động sản xuất của hàng triệu bà con nông dân, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các địa phương, đơn vị nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ngành được thực hiện một cách chủ động, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 4,51/KH4,0-4,5%, trong đó: Nông nghiệp 4,47%, lâm nghiệp 3,52%, thủy sản 5,43%. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp 78,69%, lâm nghiệp 6,89%, ngư nghiệp: 14,41%. Chăn nuôi tiếp tục có sự tăng trưởng khá, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ước đạt 45,5%. 6 tháng đầu năm 2015 chủ yếu tập trung cho việc gieo trồng, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời tổ chức sản xuất vụ Hè Thu. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm vụ Đông Xuân 2014-2015 toàn tỉnh đạt 233.160,2 ha, tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng diện tích gieo trồng cây vụ Đông 2014.

   

  Mặt khác:Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.Thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung chỉ đạo thực hiện và coi trọng việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện đạo đức, lối sống cho từng cán bộ, đảng viên.

   

  Đặc biệt: Sau 4năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong Đảng bộ sở Nông nghiệpđã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: Về nhận thức, Về trách nhiệm nêu gương và ý thức tự giác,Về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứcđều không ngừng nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

   

  Qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng về Đảng, về tấm gương đạo đức của Bác được nâng lên rõ rệt. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện trong đạo đức lối sống, tác phong ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn những giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên nền tảng tinh thần và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, trau dồi đạo đức tác phong nghề nghiệp, hăng say công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác.

   

  Việc thực hiện Chỉ thị 03 được Đảng ủy Sở chỉ gắn với việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tạo thành sức mạnh tổng hợp để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị.

   

  Trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

   

  - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh vực,chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ của Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015, thúc đẩy hoàn thành đến mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVII về  kế hoạch Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2010-2015 theo hướng dẫn, quy định, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

   

  - Tổng hợp, tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc và báo cáo kịp thời các văn bản, chương trình, đề án, Nghị quyết  về Nông nghiệp và PTNT theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, của UBND tỉnh.

   

  -  Thực hiện tốt đề án cải cách hành chính của Sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2015. Chăm lo công tác bào vệ chính trị nội bộ, giữ vững trật tự cơ quan, đảm bào môi trường làm việc tốt nhất cho CBCC,VC.

   

  - Tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nghiêm túc, sát thực tiễn.

   

  - Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

   

  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khoá XI),Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

   

  Tại Hội nghị cũng đã khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó là: Chi bộ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Chi bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Chi bộ Phòng Kế hoạch tài chính trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đồng chí Võ Thị Nhung – Chi bộ Trung tâm Giống cây trồng; Đồng chí Nguyễn Chí Lương – Chi bộ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản; Đồng chí Chu Quốc Nam – Chi bộ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản; Đồng chí Trần Xuân Học – Chi bộ Chi cục Nuôi trồng thủy sản; Đồng chí Thái Văn Tân – Chi bộ Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT( NAPMU)

   

  Nguồn tin: VP Đảng ủy - Văn Phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc