Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cấp phát trang thiết bị phòng chống thiên tai năm 2015
  21/07/2015 16:44
 • Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-UB ngày 05/5/2015 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Nghệ An.
 • Vừa qua Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nhận hàng từ các kho dự trữ Quốc gia cấp phát cho các địa phương, đơn vị. Cụ thể các loại hàng sau:

   

  Phao cứu sinh           5.000 chiếc

   

  Phao tròn cứu sinh    2.860 chiếc

   

  Phao bè                     90 chiếc

   

  Nhà bạt                      90 bộ

   

  Xuồng ST750            01 chiếc

   

  Thiết bị chữa cháy:    01 bộ

   

   

  Do nguồn hàng dự trữ năm nay lớn, nhiều chủng loại nên Văn phòng đã tích cực chủ động phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh để tổ chức tiếp nhận. Đồng thời Văn phòng tham mưu cho UBND tỉnh phân phối, cấp phát số hàng này ngay trước mùa mưa bão cho các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, kịp thờiphục vụ công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

   

                                  Tin và ảnh Nguyễn Văn Vinh Chi cục Đê điều và PCLB

 

Nghe nhạc