Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Chi cục Khai thác & BVNL Thủy sản Nghệ An tổ chức học Nghị quyết trung ương X khóa XI
  13/07/2015 16:50
 • Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2015, Chi cục Khai thác & BVNL Thủy sản Nghệ An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ X Ban chấp hành Trung ương khóa XI và "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do đồng chí Nguyễn Chí Lương - Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.
 • Tại Hội nghị toàn bộ cán bộ đảng viên, CC, VC và người lao động đã được nghe đồng chí Bí thư giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết như: Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số nội dung quan trọng khác. Lồng ghép vào đó là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung học tập gồm: Tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và đoàn kết trong sạch vững mạnh. Với một đơn vị có hoạt động đặc thù, thường xuyên tiếp xúc với dân. Vì vậy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh càng thiết thực và quan tâm hơn. Mỗi cán bộ trong đơn vị khi đứng trước dân chính là hình ảnh của toàn cơ quan. Trong quá trình đi công tác tại các địa phương các cán bộ đã hướng dẫn tận tình, chu đáo để ngư dân hoàn thành thủ hồ sơ một cách thuận tiện và nhanh nhất. Những việc làm đó thể hiện rằng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi sâu vào ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ trong đơn vị.

   

   Qua buổi học tập mỗi cán bộ đã nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh và hứa sẽ tiếp tục học tập. Bám sát nội dung đăng ký học tập vào công việc được giao cụ thể của mỗi cán bộ.

   

  Nguồn: Phòng HCTH - Chi cục Khai thác & BVNL Thủy sản Nghệ An

Tin tức khác

Nghe nhạc