Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tăng cơ hội tiếp cận nước sạch và vệ sinh – cần hành động mạnh mẽ hơn nữa
  26/06/2015 15:54
 • Theo báo cáo Tiến bộ về nước sạch và vệ sinh của WHO/UNICEF cập nhật năm 2014 cho thấy có khoảng 16 tỷ người được tiếp cận với nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung, đang lưu ý là khoảng cách giữa tỷ lệ tiếp cận nước sạch của người dân nông thôn và người dân thành phố đã có sự thu hẹp đáng kể.
 • Vào năm 1990 có hơn 95% người dân thành phố được tiếp cận nước sạch trong khi đó tỷ lệ này tại các khu vực nông thôn chỉ đạt 62%%. Tuy nhiên đến năm 2012 đã có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ người dân thành phố được tiếp cận nước sạch là 96% trong khi tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch đã tăng đáng kể lên 82%.

   

  Mặc dù có nhiều chuyển biến đang kể về tỷ lệ tiếp cận nước sạch và vệ sinh của người dân nông thôn trên toàn thế giới, vẫn còn có những khác biệt đáng kể trong việc tiếp cận nước sạch tại từng vùng miền và điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư. Tiến sỹ Maria Neira, Giám đốc WHO về sức khỏe cộng đồng và môi trường cho biết “Hầu hết những người không được tiếp cận nước sạch vệ sinh là người nghèo sống tại khu vực nông thôn. Các tiến bộ đạt được về tỷ lệ cấp nước sạch và vệ sinh tại khu vực nông thôn về căn bản vẫn chỉ đem lại lợi ích cho những người giàu hơn, làm gia tăng sự bất bình đẳng trong tiếp cận của người dân với các dịch vụ thiết yếu người dân nông thôn”.  Bà Maria cho biết còn quá nhiều người không được tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Thách thức hiện nay là cần phải có các hành động mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ người nghèo tiếp cận nước sạch.  Hiện nay không chỉ có người nghèo ở nông thôn mà cả những người sống tại các khu vực thu nhập thấp hoặc các vùng ngoại ô thành phố, thị trấn nhỏ cũng ít có cơ hội tiếp cận với nước sạch và công trình vệ sinh. Ông Sanjay Wijesekera, Trưởng đại diện chương trình Nước sạch và vệ sinh của UNICEF nhấn mạnh “Nếu chúng ta không tạo ra được sự bình đằng trong tiếp cận với nước sạch và vệ sinh cho mọi người, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là trẻ em, người nghèo và gia đình của họ”. 


   

  Nguồn:Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT NT

 

Nghe nhạc