Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An: phương án công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây lâm nghiệp năm 2015.
  15/05/2015 10:33
 • Năm 2015, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên thời tiết diễn biến bất thường, hiện tượng Elnino sẽ hoạt động trở lại. Do đó nền nhiệt trung bình sẽ cao hơn nhiều năm nên thuận lợi cho sâu bệnh hại rừng phát sinh, phát triển.
 • 1. Dự báo tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng:

   

  - Đối với rừng thông: Sâu róm thông thế hệ I,II/2015 phát sinh ở mức thấp, tích lũy gia tăng mật độ có thể hình cục bộ mức trung bình tại một số vùng rừng. Khi chuyển sang thế hệ sâu III, IV có nguy cơ phát sinh diện rộng tại một số vùng rừng các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Ngoài sâu róm thông, sâu đục nõn, ong ăn lá, bệnh đốm đỏ, tuyết trùng phát sinh một số nơi, nhất là sâu đục nõn tại các vùng rừng bị sâu róm thông gây thiệt hại nặng trong năm 2014.

   

  - Đối với rừng keo nguyên liệu: Trong năm 2014, theo kết quả điều tra của Chi cục BVTV và kết quả phân tích giám định của  cơ quan chuyên môn, bệnh chết héo keo do nấm Ceratocystis acaciivora không chỉ xuất hiện ở một số xã và vườn ươm huyện Thanh Chương, mà còn được phát hiện tại vườn ươm Nam Đàn; Vườn ươm công ty TNHHMTV lâm nghiệp Đô Lương. Do đó, đầu năm 2015 ấm hơn tạo điều kiện thuận lợi để bệnh tích lũy, phát sinh trên diện rộng, nhất là rừng trồng 1-3 năm tuổi và vườn ươm.

   

  - Đối với rừng mét: năm 2014, châu chấu lưng vàng phát sinh vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Do đó năm 2015 trên địa bàn các huyện: Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ châu chấu lưng vàng không chỉ gây hại trên rừng mét mà còn phát sinh gây hại trên các cây trồng nông nghiệp.

   

  - Đối với các cây trồng khác: như: Lim Xanh, lát hoa,trầm gió,bạch đàn, phi lao...với điều kiện thức ăn dồi dào, thời tiết thuận lợi dự báo trên các lâm phần này sâu bệnh sẽ phát sinh và gây hại cục bộ tại một số vùng rừng như sâu đo hại lim, sâu tơ xanh hại trầm gió.

   

  2. Mục tiêu và phương châm:

   

  Không để xẩy ra dịch hại trên diện rộng, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

  Với phương châm: phòng là chính, phòng phải thường xuyên khi mật độ sâu bệnh mới phát sinh với quy mô và mức độ thấp, trừ là quan trọng nhưng phải kịp thời tổng hợp và toàn diện.

   

  3. Giải pháp chủ yếu:

   

  a. Công tác điều tra, dự tính, dự báo tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng:

   

  Chi cục BVTV chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công tác điều tra phát hiện dự tính dự báo, thông báo kịp thời, chính xác tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng trên các đối tượng cây trồng, để các địa phương đơn vị, chủ rừng tổ chức thực hiện công tác phòng trừ có hiệu quả.

   

  Chi cục Kiểm lâm, Lâm nghiệp: có trách nhiệm phối hợp với Chi cục BVTV chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị cơ sở phối hợp thực hiện việc điều tra, phát hiện, khoanh vùng và báo cáo diện tích rừng bị nhiễm sâu bệnh khi có nguy cơ gây hại rừng trên địa bàn.

   

  Đối với các địa phương chủ rừng: Xây dựng mạng lưới để điều tra phát hiện, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại rừng trên địa bàn quản lý và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Nông nghiệp và PTNT.

   

  b. Công tác tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại rừng:

   

  Khi sâu bệnh hại rừng phát sinh trên địa bàn các địa phương, chủ rừng, đơn vị, phòng ban liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

   

  - Chi cục BVTV chịu trách nhiệm hướng dẫn các biện pháp phòng trừ; loại thuốc sử dụng, thời gian, thời kỳ phòng trừ hiệu quả để các địa phương đơn vị, chủ rừng tổ chức thực hiện có hiệu quả đồng thời phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm, Thanh Tra Sở kiểm tra giám sát việc phòng trừ của các chủ rừng nhằm quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

   

  Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để chủ rừng thực hiện nhiệm vụ phòng trừ năm 2015 đạt hiệu quả cao. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban Sở, Chi cục: Kiểm Lâm, Lâm Nghiệp tham mưu kịp thời các chủ trương chính sách nhằm chỉ đạo, điều hành cũng như hỗ trợ công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015 đạt hiệu quả cao.

   

  - Chi cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp: Phối hợp với Chi cục BVTV chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng trừ sâu bệnh hại rừng.Nhất là việc phối hợp với các UBND các xã triệu tập các chủ rừng, chủ hộ, cá nhân để quán triệt tinh thần, nhiệm vụ phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn khi cần thiết.

   

  - Đối với các Công ty TNHH Lâm Nghiệp, BQL Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: Tổ chức thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn quản lý. Phải chủ động nguồn thuốc, mua sắm sửa chữa máy móc thiết bị cần thiết phục vụ tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

   

  - Đối với các UBND các huyện, xã: Có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các phòng ban trực thuộc, cơ quan chuyên môn trên địa bàn thường xuyên bám sát chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng, chủ hộ thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng để bảo vệ rừng theo quy định.

   

  - Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân: Có trách nhiệm đầu tư kinh phí, chuẩn bị máy móc, phương tiện cần thiết để tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại rừng phát sinh trên lâm phần quản lý có hiệu quả.

   

  4. Các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại rừng chủ yếu:

   

  a.  Đối với rừng trồng:

   

  -  Biện pháp kỹ thuật lâm sinh: Đối với các loại cây trồng như: keo, thông, lim...áp dụng biện pháp chăm sóc, bảo vệ rừng như phát triển luỗng dây leo, tĩa cành nhánh, sau khi trồng được 3 năm thì bón phân tạo điều kiện cho cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Đối với cây trồng mới nên lựa chọn phương án trồng rừng hỗn giao với các cây trồng khác nhằm tạo ra khu rừng đa dạng hạn chế sâu bệnh phát sinh và gây hại. Khi trồng rừng, việc mua giống nên lựa chọn nguồn giống hợp pháp có nguồn gốc và được cấp phép sản xuất.

   

  -  Biện pháp thủ công: Một số loại sâu hại như: Châu chấu lưng vàng hại mét, sâu nâu vạch xám hại keo... có thể huy động nhân lực để bắt diệt trứng sâu non và nhuộng. Đối với sâu róm hại thông nơi cây cao có thể dùng sào có cấu liềm để thu thập nhuộng, trứng sâu non mới nở, dùng vổ, đập vào cây khi sâu tuổi lớn để bắt diệt. Đối với châu chấu lưng vàng khi mới nở còn sống tập trung chưa phân tán dùng vợt để bắt diệt....

   

  -  Biện pháp phòng trừ bằng các chế phẩm sinh học: Đây là biện pháp quan trọng ưu tiên sử dụng, tùy từng loại sâu bệnh hại, sử dụng các sản phẩm sinh học có nguồn gốc từ nấm hoặc vi khuẩn phù hợp để phòng trừ, vừa có tác dụng diệt sâu, vừa tồn lưu lâu dài trong rừng, vừa bảo vệ thiên dịch ký sinh, vừa không độc hại, không gây ô nhiểm môi trường.

   

  Một số loại thuốc thường sử dụng phòng trừ một số loại sâu bệnh hại rừng:

   

  Sử dụng chế phẩm VBTUSA 16000IU/MG với liều lượng 0,8kg/ha + 4kg/ha chất phụ gia để phun phòng; với liều lượng 1,4kg/ha + 7kg/ha chất phụ gia để phun trừ. Chế phẩm VBT có thể sử dụng phòng trừ vào tất cả các tháng trong năm. Không nên phun vào các ngày lúc có nắng nóng, nhiệt độ không khí cao, nếu thời tiết có nắng ấm nên phun nước.

   

  Sử dụng chế phẩm Bôvêrin  với liều lượng 4kg/ha để phun phòng và 7kg/ha để phun trừ có thể phun bột hoặc phun nước. chế phẩm Bôvêrin sử dụng thích hợp từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Thời tiết phù hợp khi phun  là độ ẩm không khí cao trên 85% nên phun vào những ngày mưa phùn hoặc lúc nắng ấm có sương mù nhiều. Không nên phun Bôvêrin vào thời gian nắng nóng mùa hè, có gió tây nam khô nóng hoặc vào mùa mưa bão.

   

  +  Đối với sâu nâu vạch xám hại rừng keo: Sử dụng chế phẩm VBTUSA16000IU/MG với liều lượng 0,8kg/ha + 4kg/ha chất phụ gia để phun phòng hoặc liều lượng 1,4kg/ha + 7kg/ha chất phụ gia để phun trừ. Có thể phun bột hoặc phun nước.

   

  +  Sâu tơ xanh hại rừng gió trầm: Sử dụng chế phẩm VBTUSA16000IU/MG để phun, nếu cây còn nhỏ sử dụng với liều lượng 0,5kg/ha để phun phòng hoặc 1 kg/ha để phun trừ, phun vào tháng 3, tháng 4 khi sâu xuất hiện trong rừng; nếu cây lớn sử dụng liều lượng 0,8kg/ha + 4kg chất phụ gia để phun phòng hoặc 1,4kg/ha + 7kg /ha để phun trừ.

   

  +  Bệnh chết héo trên cây keo: ngoài áp dụng biện pháp lâm sinh còn có thể sử dụng các chế phẩm phân bón có thành phần nấm Trichoderma để phun bón vào đất để xử lý nấm Ceratocsytis acaccivora cho vườn ươm và rừng trồng, dùng bột vôi xử lý vườn ươm và hố đào gốc cây bị bệnh chết héo để diệt nấm.

   

  -  Biện pháp vật lý: Có thể sử dụng ánh đèn có ánh sáng mạnh như đèn huỳnh quang, cực tím để dẫn dụ sâu trưởng thành như sâu róm thông, chọn địa điểm sao cho ánh sáng của đèn có tầm chiếu rộng nhất để đặt đèn, thời gian bẫy vào ban đêm khoảng 6-7 giờ tối hôm trước đến 5,6 giờ sáng hôm sau tùy theo mùa.

   

  - Biện pháp hóa học: chỉ áp dụng đối với phòng trừ châu chấu gây hại trên cây mét, các chế phẩm có thể sử dụng: Sutin 5EC, Victory 585 EC, Altach 5EC....để phun, nên phun vào thời điểm khi châu chấu mới nở còn đang sống tập trung dưới mặt đất rừng.

   

  b. Đối với vườn ươm

   

  - Đối với Chi cục Lâm Nghiệp, Chi cục BVTV phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm dịch thực vật để quản lý tốt nguồn giống trên địa bàn để cung cấp cho nhu cầu trồng rừng của nhân dân, trong đó tập trung quản lý tốt nguồn giống cây keo phục vụ trồng rừng nguyên liệu. Đối với giống mới du nhập vào địa bàn tỉnh phải được tiến hành kiểm dịch, kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lạ nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

   

  - Đối với các vườn ươm là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về sản xuất kinh doanh giống cây trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT để đảm bảo nguồn giống khỏe mạnh, chất lượng cao phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

   

  Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Nghe nhạc