Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng ủy Sở NN và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 10 (khóa XI) và chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
  27/04/2015 15:30
 • Thực hiện chương trình công tác tháng 4/2015 của đảng bộ, ngày 25 tháng 4 năm 2015, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, Khóa XI và học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ.
 •  Tham gia học tập quán triệt Nghị quyết 10 và Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ủy viên BCH đảng bộ Sở, Văn phòng đảng bộ Sở, Thường trực Công đoàn Ngành, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng phó phòng Sở, Bí thư, Thủ trưởng các đảng bộ, chi btruwcj thuộc đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia buổi học tập, quán triệt.

   

   

  Trong thời gian 1 buổi, Hội nghị đã được nghe Đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BCH đảng bộ  Khối các cơ quan tỉnh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, Khóa XI và Chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

   

   

  Qua hội nghị quán triệt, mỗi cán bộ chủ chốt đã nhận thực đầy đủ  hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và quyết tâm học tập và làm ttheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.  

   

  Tin: Phú Văn Lĩnh - Chánh Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc