Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Trung tâm Giống cây trồng phối hợp với Viện nghiên cứu và Phát triển cây trồng triển khai thử nghiệm sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH17 và những kết quả đạt được
  25/04/2015 08:32
 • Vụ Xuân 2014, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An phối hợp với Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng triển khai thử nghiệm sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH17 tại Trạm Sản xuất và thực nghiệm giống cây trồng vật nuôi Đô Thành.
 • Kết quả sản xuất thử hạt lai F1 một số tổ hợp mới đã chọn được tổ hợp lai TH17, có quần thể bố mẹ đạt độ thuần đồng ruộng khá, khả năng nhận phấn, kết hạt tốt, năng suất hạt lai F1 đạt 17 tạ/ha. Bước đầu đánh giá có thể sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH17 tại Nghệ An.

   

  Vụ Xuân 2015 Trung tâm giống cây trồng Nghệ An chuyển giao kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 tổ hợp TH17 cho Xã Phúc Thành – H Yên Thành. Đến nay, tổ hợp lai sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh, bố mẹ trỗ trùng khớp và đang ở giai đoạn rung phấn.

   

   

  Ngày 15/4; lãnh đạo Viện Nghiên cứu và PTCT – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Lãnh đạo Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An đi kiểm tra. Các chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất và thực hiện qui trình sản xuất hạt lai.

   

  Nguồn tin: Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An

 

Nghe nhạc