Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An: Tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2015
  16/04/2015 07:55
 • Hiện nay các trà lúa vụ xuân 2015 đang ở giai đoạn đứng cái – làm đòng đến trỗ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn thì thời tiết trong thời gian tới sẽ nhiều mây, âm u, chiều và đêm có mưa, độ ẩm không khí cao… là điều kiện thuận lợi cho bênh đạo ôn cổ bông và các đối tượng sâu bệnh hại khác như bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy các loại và chuột phát sinh gây hại nặng trên diện rộng.
 • Theo thống kê đến nay, toàn tỉnh có 8.800 ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn lá, 4.000 ha nhiễm bệnh khô vằn, 163 ha nhiễm rầy, 192 ha nhiễm bệnh bạc lá và trên 1.000 ha bị chuột phá hoại.

   

  Trong thời gian tới lúa bước vào giai đoạn trỗ - trỗ đại trà, theo dự báo các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất lúa. Để bảo vệ an toàn sản xuất lúa vụ Xuân 2015, giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các Huyện, Thành, Thị; Chi cục BVTV thực hiện tốt nội dung sau:

   

  1. UBND các huyện, thành, thị:

   

  - Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng trên địa bàn bám sát cơ sở để tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, chỉ đạo nông dân thực hiện phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh khô vằn, rầy nâu – rầy lưng trắng và chuột hại kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn (Chi cục BVTV và Trạm BVTV). Đối với diện tích đã bị nhiểm đạo ôn lá và trên các giống nhiễm đạo ôn phải chỉ đạo bắt buộc phun phòng đạo ôn cổ bông theo đúng hướng dẫn.

   

  - Tăng cường thực hiện việc quản lý lưu thông buôn bán thốc BVTV trên địa bàn theo quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

   

  2. Chi cục Bảo vệ thực vật:

   

  - Chỉ đạo các Trạm BVTV thường xuyên giám sát đồng ruộng để phân trà, điều tra phát hiện, dự tính, dự báo kịp thời chính xác những diện tích lúa nhiễm sâu bệnh cần phải phòng trừ, nhất là những diện tích phải phun phòng đạo ôn cổ bông.

   

  - Tham mưu các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh kịp thời và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị, các phòng, ban trên địa bàn để tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao nhất.

   

  3. Phòng trồng trọt Sở Nông nghiệp và PTNT:

   

  Phối hợp với Chi cục BVTV có kế hoạch đưa tin hướng dẫn  các biện pháp kỹ thuật phòng trừ trên hệ thống thông tin truyền hình, đài, báo để nhân dân biết và thực hiện.

   

  Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Nghe nhạc