Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Huyện Con Cuông: Đạt được nhiều kết quả về nông nghiệp trong Quý I/2015
  15/04/2015 09:48
 • Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài và chịu cơn lốc xoáy chiều ngày 29/3 nên đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của một số cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm nhưng được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT, các chi cục, các sở ban ngành cấp tỉnh và Huyện ủy, HĐND huyện đã có các nghị quyết, Kết luận lãnh đạo định hướng các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2015. UBND huyện đã xây dựng đề án, phương án sản xuất và cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.
 • Hệ thống kênh mương ổn định đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, các loại giống cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất cung ứng kịp thời và đáp ứng đủ nhu cầu của nông dân nên nông nghiệp trong Quý I năm 2015  toàn huyện đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận:

   

  - Vụ đông 2014 – 2015: tổng diện tích gieo trồng: 1.291,7 ha trong đó:

   

  Ngô: Diện tích 921,92ha/1.082,9 ha KH; năng suất 41,82 tạ/ha; sản lượng: 3.855,92 tấn.

   

  Khoai lang: Diện tích 41,91 ha/89,6 ha; năng suất 35,44 tạ/ha; sản lượng 148,54 tấn.

   

  Lạc: Diện tích 10,5 ha/19,5 ha; năng suất 18 tạ/ha; sản lượng 18,9 tấn.

   

  Cây rau, đậu các loại: Diện tích 317,2 ha/297,2 ha; năng suất 89,57 tạ/ha; sản lượng 2841,16 tấn.

   

  - Vụ xuân 2015:

   

  + Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm: 5.197,6 ha/ 4.013 kế hoạch đạt 192,5% trong đó:

   

  Diện tích lúa: đã gieo cấy được 2.234 ha/2.350 ha đạt 95,4% KH đến nay cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng.

   

  Diện tích lạc đã gieo trồng: 175,3 ha/250 ha đạt 70%KH.

   

  Diện tích ngô đã gieo trồng: 875,7ha/1050 ha đạt 83,4%KH nhưng do ảnh hưởng cơn lốc nói trên đã làm thiệt hại tổng diện tích  188,6 ha.

   

  Chuyển đổi diện tích đất lúa, đất màu kém hiệu quả sang xây dựng mô hình trồng ớt cay thương phẩm 10,4 ha; Trồng chuối tiêu hồng 3,5 ha.

   

  Diện tích rau các loại đã trồng được: 250,1 ha/210 ha đạt 119%KH.

   

  Cây mía nguyên liệu: diện tích cho vụ ép 2014 – 2015 là 400,85 ha, năng suất bình quân đạt 540 Tạ/ha; hiện đã thu hoạch  trên 90% (386 ha), trồng mới, trồng lại 273,1 ha.

   

  Cây sắn: 1.366,6 ha.

   

  + Tổng diện tích trồng cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả: 586,4 ha.

   

  Trong đó: Cây chè CN:    345,4 ha phát triển tốt

   

  Cây cam sạch bệnh: 141 ha đang phát triển tốt

   

  Cây chanh 100 ha

   

  Nhìn chung: Trong quý I năm 2015 toàn huyện Con Cuông đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra, diện tích gieo trồng đảm bảo, đúng nông lich. Đặc biệt đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi diện tích đất màu, đất kém hiệu quả sang trồng chuối, ớt cay 13,9 ha; tăng diện tích trồng sắn: 1.366,6 ha; diện tích trồng các loại rau 250,1 ha vượt quá kế hoạch 19%. Bên cạnh đó do thời tiết diễn biến phức tạp phát sinh nhiều dịch bệnh: Bệnh đạo ôn xuất hiện trên cây lúa với diện tích 1ha,các loại sâu cắn lá xuất hiện trên cây ngô (90ha), cây lạc (3ha); UBND huyện đã tập trung chỉ đạo phân công chỉ đạo cán bộ chỉ đạo sản xuất phối hợp với các ban, ngành huyện tuyên truyền, chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ đạt hiệu quả. 

   

  Nguồn tin: Huyện Con Cuông

 

Nghe nhạc