Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Đảng cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  23/03/2015 08:04
 • Sáng ngày 20/3/2015 Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Đảng cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 • Tham dự Hội nghị có Đồng chí: Hoàng Văn Nhiên - Ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2010 -2015 và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

   

  Mở đầu chương trình Đại hội là tiếng hát của các đồng chí đoàn viên thanh niên đến từ Sở Nông nghiệp và PTNT.

   

  Tại Đại hội  các đồng chí Đảng viên đã được nghe báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015.

   

   

  Về Chính trị: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT nên trong nhiệm kỳ qua (2010 – 2020) Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT đạt được nhiều kết quả: Tham mưu cho UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình như chương trình phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; các Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, công nghệ cao…các đề án theo Nghị quyết 26 – NQ/TW; các chính sách hỗ trợ nông nghiệp và PTNT;  các cơ chế chính sách hỗ trợ khắc phục thên tai, khôi phục sản xuất, phòng chống dịch bệnh…Nhờ vậy trong 5 năm qua các chỉ tiêu nghị quyết đưa ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, cụ thể:

   

  Tổng sản phẩm nông lâm thủy sản và tốc độ phát triển ngành tăng trưởng khá: năm 2010:22.513,14 tỷ đồng; năm 2014: 27.036,95 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân nhiệm kỳ 2010 – 2015 đạt 4,58% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của thị trường, thích ứng dần với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích. Năng suất, chất lượng, sản lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi năm sau luôn cao hơn năm trước.

   

  Ngoài ra công tác cải cách hành chính, cải cách lề lối, phương pháp làm việc ngày càng được cải thiện nâng cao và nhanh gọn cụ thể: công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; ứng dụng CNTT hóa trong môi trường làm việc.

   

  Trong công tác Quốc phòng – An ninh Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT luôn chú trọng thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.

   

  BCH Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT luôn quan tâm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng,  thường xuyên xác định rõ trách nhiệm của Đảng ủy và Chi ủy các chi bộ trong quản lý cán bộ Đảng viên  nêu cao cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công chức và người lao động.

   

  Mặt khác: trong nhiệm kỳ qua,Lãnh đạo đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT rất quan tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục giáo dục chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của cấp ủy, tình hình học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật và Nhà nước cho toàn thể Đảng viên vì vậy trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã xây dựng được 01 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 99% Đảng viên trong ddangr bộ đều được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 18% đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều đồng chí được cấp ủy Đảng  và chính quyền tặng Bằng khen, 100% gia đình Đảng viên trong Đảng bộ đạt gia đình văn hóa.

   

  Về Kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2010 – 2015: Trong 5 năm qua, BCH Đảng bộ đã bám các Nghị quyết để chỉ đạo sát thực cụ thể công tác tháng, quý, rà soát nhiệm vụ của BCH và vai trò trách nhiệm của từng đồng chí với các nhiệm vụ được giao, đối chiếu với các nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo, triển khai kế hoạch chủ trương của tỉnh và chương trình cải cách hành chính ngành Nông nghiệp và PTNT. Kịp thời xây dựng các quy chế trên từng điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện. Đảng ủy thường xuyên chăm lo, nắm bắt mọi diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên, kịp thời động viên, nhắc nhở, uốn nắn đến từng Cán bộ công chức viên chức và người lao động đồng thời BCH đã nêu cao tình thần trách nhiệm phê bình và tự phê bình  trong thực hiện Nghị quyết TW4 và chỉ thị 03-CT/TW.

   

  Trong nhiệm kỳ tới 2015 – 2020 Đảng bộ cơ quan Sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết mà đại hội các cấp bộ Đảng đề ra.

   

  Tại Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ cơ quan mới có đủ phẩm chất  chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để  tiếp tục thực hiện nhiệm vụ BCH Đảng bộ cho nhiệm kỳ 2015 – 2020 ./.

   

  Nguồn tin: Đậu Hoàn - VPS

Tin tức khác

Nghe nhạc