Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cần tăng cường vai trò phụ nữ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp
  19/03/2015 09:41
 • Từ xưa tới nay, người phụ nữ Việt nam luôn khẳng định được vai trò và những đóng góp to lớn của mình trên tất cả các lĩnh vực trong các thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xã hội nói chung và hoạt động sản xuất nông nghiệp nói riêng phải được xã hội chú trọng và quan tâm nhiều hơn.
 • Bởi, thực tế chúng ta có thể thấy: mặc dù ngày nay, tình hình bình đẳng giới đã được pháp luật quy điịnh và tiến bộ rất nhiều, điều kiện sống, học tập và phát triển của phụ nữ đã được cải thiện đáng kể. Song ở nước ta, đặc biệt là khu vực nông thôn lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp còn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Đó là :

   

   - Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp: phụ nữ đảm nhận hầu hết các công việc từ khâu chọn giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài công việc sản xuất, hầu hết tất cả các công việc chăm sóc gia đình đều là người phụ nữ gánh vác. Tính trung bình, phụ nữ ở nông thôn làm việc 14 -16 tiếng mỗi ngày nhiều hơn nam giới khoảng 6 – 8h/ ngày. Hệ quả là: Về mặt thể chất, phụ nữ đã làm việc quá sức, ít có thời gian dành cho các hoạt động xã hội, học tập, ít tham gia các cuộc họp tại cộng đồng, các khóa tập huấn dài hạn/ ngắn hạn; ít được nghe đài, xem tivi, đọc báo để tăng thêm kiến thức hiểu biết về những quy định quyền/ nghĩa vụ của pháp luật, về kỹ năng khuyến nông; trình độ học vấn thấp; không có lợi thế trong thu nhập gia đình....

   

   - Đối với dịch vụ Khuyến nông: Phụ nữ phần lớn chưa có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận với tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các dịch vụ khuyến nông. Theo cách làm truyền thống, các chương trình khuyến nông thường chú trọng đến nam giới nhiều hơn nữ giới vì họ cho rằng nam giới là người chịu trách nhiệm ra quyết định về các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động chính của gia đình (Từ việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn đối tượng trồng trọt, chăn nuôi...).Phần lớn cán bộ khuyến nông là nam giới.

   

  -  Vai trũ chủ hộ trong gia đỡnh: Các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển  kinh tế hộ gia đình luôn hướng về chủ hộ là nam giới. Nam giới ở nông thôn trên thực tế được hưởng thụ nhiều thành quả của việc trao quyền trong quá trình cải cách kinh tế hơn hẳn phụ nữ. Kết quả của quá trình này dẫn tới hệ quả là hầu hết các chủ trang trại nông nghiệp và lâm nghiệp đều là nam giới. Rất ít phụ nữ trở thành chủ trang trại hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn.

   

  Nhưng trong thực tế rõ ràng phụ  nữ  luôn là đối tượng trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; Trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tích lũy kiến thức thực tế, vận dụng có sáng tạo các tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế gia đình. Đứng trước thực trạng đó, để tăng cường được vai trũ của người phụ nữ trong sản xuất nông  nghiệp nhằm nõng cao hiệu quả, chất lượng và tăng giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp. Chúng ta cần:

   

  - Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức giới đối với mọi ngành, mọi cấp chính quyền, đoàn thể và mọi người trong xã hội. Mở các chiến dục đại chúng để chia sẻ các trách nhiệm gia đình giữa nam và nữ.

   

  - Đảm bảo yếu tố giới trong hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển: Ngày nay, yếu tố giới đã trở thành thành phần không thể thiếu được trong hoạch định chính sách, kế hoạch và dự án phát triển, đặc biệt đối với các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn.

   

  - Trong sản xuất  nông nghiệp: cần tạo cơ hội để phụ nữ được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức và công nghệ mới thông qua việc tham gia tập huấn, hội thảo, xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông.

   

  - Vận động và tạo điều kiện cho mọi chị em phụ nữ được thường xuyên tham gia sinh hoạt, hội họp đoàn thể phụ nữ, thanh niên, hội nông dân; được học tập có điều kiện được tiếp cận với sách, báo, các phương tiện truyền thông...Nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt của phụ nữ, tạo môi trường cho họ phát huy và khẳng định vai trò của mình đối với gia đình và xã hội.

   

  - Các chương trình khuyến nông, chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình cần chú trọng hơn nữa vai trò đầu tàu gương mẫu của người phụ nữ. Để ngày càng có nhiều  chủ các trang trại nông nghiệp, lâm nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở  nông thôn là phụ nữ.

   

  Phát huy vai trò của phụ nữ và tạo bình đẳng giới là vấn đề lớn của xã hội không chỉ riêng của từng vùng, dân tộc hay một quốc gia nào đó. Chính vì vậy, thực hiện bình đẳng giới đòi hỏi có sự phối hợp tham gia của nhiều cấp, ngành của trương ương, địa phương và chính sự nổ lực của mỗi giới.

   

   

  Hồng Thanh – TTKN

 

Nghe nhạc