Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Trạm bờ - Chi cục KT và BVNLTS Nghệ An triển khai công tác sử dụng máy thông tin liên lạc tại các phường Quỳnh Lập, Quỳnh Phương – TX Hoàng Mai
  17/03/2015 15:26
 • Nhằm thực hiện tốt Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xavà Công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn.
 • Ngày 05/3/2015 Trạm bờ đã phối hợp với Tổ đăng kiểm Chi cục Khai thác và BVNLTS Nghệ An triển khai công tác thu thập, thống kê, hướng dẫn cài đặt, sử dụngvà bảo quản máy thông tin liên lạccho các Chủ phương tiện. 

   

   

  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng máy thông tin liên lạc cho các chủ phương tiện

   

  Trong thời gian công tác từ 05-13/3/2015, Trạm đã làm việc với Lãnh đạo UBND xã(phường) thống kê lại Danh sách hiện có của địa phương và đã đến từng phương tiện hướng dẫn cài đặt, sử dụng vàbảo quản máy thông tin liên lạc. Sau thời gian triển khai, mặc dù lịch công tác vào mùa Lễ Hội cầu ngư nhưng Trạm đã thực hiện được cho 57 tàu cá (trong đó: 36 tàu cá ở Quỳnh Phương, 21 tàu cá ở Quỳnh Lập).

   

  Bên cạnh đó Trạm đã triển khai cho các chủ tàu Cam kết sử dụng máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF đúng quy định của Nhà nước và phát Tờ rơi cung cấp đầy đủ thông tin về tần số liên lạc, số điện thoại của các cơ quan chức năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để ngư dân liên lạc khi có sự cố xảy ra./.

                     

    Nguồn: Trạm bờ - Chi cục Khai thác và BVNLTS Nghệ An

 

Nghe nhạc