Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Bộ Nông nghiệp và PTNT mới ban hành thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
  09/03/2015 08:52
 • Ngày 06/02/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Tại Quyết định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công bố 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, cụ thể:

  - Thủ tục hành chính cấp trung ương:

  1. Kiểm tra, cấp Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  2. Cấp lại Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn.

  3. Cấp lại Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP.

  - Thủ tục hành chính cấp địa phương:

  1. Kiểm tra, cấp Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  2. Cấp lại Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn.

  3. Cấp lại Giầy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP.


  Chi tiết văn bản tải tại đây
   
   
  Nguồn tin: Chi cục QLCL

Tin tức khác

 

Nghe nhạc