Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP này 007/07/2014 của Chính phủ
  26/02/2015 14:27
 • Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản.
 •  Ngày 06/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã ký Quyết định số 542/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (đợt 2) và điều chỉnh Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh.

   

  Theo đó có 34 chủ tàu đủ điều kiện được vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Trong đó có 06 tàu vỏ thép, 28 tàu vỏ gỗ.

   

   

  Trước đó UBND tỉnh đã có Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 Phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ (đợt 1).

   

  Như vậy đến nay, toàn tỉnh đã có 66 chủ tàu đủ điều kiện được vay vốn đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ. Trong đó có 32 tàu vỏ gỗ, 01 vỏ Composite, 33 tàu vỏ thép.

   

  NGUỒN: PHÒNG QLTC & CSHCNC - CHI CỤC KHAI THÁC & BVNL THỦY SẢN

 

Nghe nhạc