Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Dự báo ngư trường khai thác hải sản quý I năm 2015
  28/01/2015 10:23
 • Theo số liệu dự báo của Viện Nghiên cứu Hải sản và ngư trường khai thác của ngư dân trong tỉnh, số liệu thu thập các kênh thông tin khác, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An dự báo ngư trường khai thác và nguồn lợi hải sản trong Quý I năm 2015:
 •  

  * Nghề lưới rê:

   

  - Ngư trường có năng suất cao đạt khoảng từ > 70kg/km lưới:

  + Các khu ô: Khu L7, J9, K12, O14, N15.

  - Ngư trường có năng suất ước đạt từ 20 – 70 kgk/m lưới:

  + Cáckhu ô: J8, I9, J10, L12;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18000’N – 20030’N, kinh độ đông từ 107000’E – 107030E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 17030’N – 18000’N, kinh độ đông từ 107030’E – 108000E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 16030’N – 17000’N, kinh độ đông từ 108000’E – 109000E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 115030’N – 16000’N, kinh độ đông từ 109000’E – 109030E.

   

   

  * Nghề lưới kéo đáy:

   

  - Ngư trường Vịnh Bắc Bộ: Giữa vịnh và xung quanh đảo Hòn Mắt là những ngư trường có khả năng khai thác ước đạt cao. Khu vực phía Nam đảo Long Châu, vùng gần bờ từ Ninh Bình đến Thanh Hóa và vùng biển xa bờ tỉnh Hà Tĩnh là ngư trường có khả năng khai thác ước tính trung bình;

  - Vùng viển Bắc Trung Bộ: Năng suất ước đạt khai thác trung bình từ vùng nuớc ven bờ đến xa bờ khoảng 70 hải lý.

   

  * Nghề vây:

   

  -  Ngư trường cho năng suất ước đạt cao (>1000kg/mẻ):

  + Khu ô: L7, K12, P17;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18030’N – 20000’N, kinh độ đông từ 106030’E – 107030E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 15030’N – 16030’N, kinh độ đông từ 109000’E – 109030E.

  - Ngư trường cho năng suất ước đạt trung bình: (100 – 1000kg/mẻ):

  + K8, K10, 014, N15;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18030’N – 19030’N, kinh độ đông từ 106000’E – 106030E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18000’N – 18030’N, kinh độ đông từ 106030’E – 107030E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 15030’N – 16030’N, kinh độ đông từ 109030’E – 110000E.

   

  * Nghề chụp:

   

  - Ngư trường cho năng suất ước đạt cao (>50kg/mẻ):

  + Khu ô L7.

  - Ngư trường cho năng suất ước đạt trung bình (25 – 50kg/mẻ):

  + Khu ô J8, K12, L13;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 19000’N – 20000’N, kinh độ đông từ 107000’E – 107030E.

  - Ngư trường cho năng suất thấp (<25 kg/mẻ):

  + Khu ô K7, L8, L10, M13;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18000’N – 19030’N, kinh độ đông từ 106030’E – 107000E;

  + Vùng biển có vĩ tuyến bắc từ 18000’N – 19030’N, kinh độ đông từ 107000’E – 107030E.

   

  Nguồn: Phòng Quản lý nguồn lợi & Môi trường thủy sản

 

Nghe nhạc