Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Chi bộ Văn Phòng Sở tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2017.
  27/01/2015 16:07
 • Chiều ngày 24/01/2015 Chi bộ Văn Phòng Sở tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2017.
 • Tham dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Lập – Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí: Trần Hữu Tiến – Bí thư Đảng bộ cơ quan sở Nông nghiệp và PTNT – Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Chi bộ Văn phòng Sở.

   

  Trong nhiệm kỳ qua,Chi bộ Văn phòng đã bám sát chương trình công tác hàng năm, bám sát nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết địnhsố 105/QĐ.SNN.TCCB thay thế Quyết định 137 đề cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở đó Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của đảng viên, CBCC để nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt công tác tổng hợp và  phục vụ kịp thời cho công tác  chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở.

   

  Chi bộ đã chú trọng việc lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ  được  giao.

   

  Chi bộ đã tuyên truyền đến  cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt hệ thống nội quy, quy chế cơ quan. Luôn quan tâm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động.

   

  Chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và  trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.

   

  Chi bộ đã Quán triệt đầy đủ Nghị quyết TW4, TW5, TW6, TW7, TW8,  TW9 (Khóa XI) của Đảng. Đặc biệt quán triệt và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần nghị quyết TW4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

   

  Trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ, Trong nhiệm kỳ 2 đồng chí được cử đi bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, 1 đồng chí được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 12 lượt cho cán bộ dự các lớp tập huấn, đào tạo ngắn ngày phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt Đảng viên trong chi bộ luôn nhận thức đầy đủ, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng, lập trường kiên định vững vàng, ý thức đầy đủ  trách nhiệm đối với sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ và độc lập tự do gắn với toàn vẹn lãnh thổ.

   

  Tại Đại hội Chi bộ cũng đã đưa ra được những khuyết điểm, hạn chế để từ đó trong nhiệm kỳ tới 2015 – 2017 Chi bộ Văn phòng Sở phấn đấu:

   

  Lãnh đạo chi bộ thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong suốt nhiệm kỳ, hàng năm có 3- 4 (25-30%) có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   

   - Phấn đấu chi bộ đạt trong sạch vững mạnh suốt nhiệm kỳ, ttrong đó có 1 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

   

   - Phấn đấu trong suốt nhiệm kỳ 100% đảng viên  xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   

   - 100% đảng viên chấp hành chế độ học tập lý luận chính trị theo quyết định số 54-QĐ/TW của Bộ chính trị và tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

   

   - 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;

   

  - 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau học tập có bài thu hoạch về nhận thức và đang ký việc làm cụ thể về làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

   

   - Hàng năm 100% gia đìnhcán bộ công chức của Phòngđều được xếp loại gia đình văn hoá.

   

   - Phát triển Đảng viên mới: Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên mới.

   

  - Lãnh đạo xây dựng Phòng chuyên môn và Công đoàn bộ phận vững mạnh.

   

  Tại Đại hội Chi bộ cũng đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lập - Bí thư Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT – Phó Giám đốc Sở; Đồng chí: Trần Hữu Tiến – Bí thư Đảng bộ cơ quan sở Nông nghiệp và PTNT để Chi bộ ngày càng vững mạnh hoàn thiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như kế hoạch đề ra.

   

  Tại Đại hội Chi bộ cũng đã bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2015 - 2017

   

  Một số hình ảnh tại Đại hội:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc