Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • UBND tỉnh Nghệ An công bố Danh sách các cơ sở đóng tàu mới, nâng cấu, cải hoán tàu cá theo thông tư số 26/2014/TT/BNNPTNT
  26/01/2015 14:44
 • Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản; Thông tư số 26/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá; báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế tại các cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá trên toàn tỉnhcủa Sở Nông nghiệp & PTNT..
 • Ngày 21/01/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã ký Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc công bố danh sách các Cơ sở, Hợp tác xã, Doanh nghiệp đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Có phụ lục kèm theo).

   

  PHỤ LỤC:

  DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, NÂNG CẤP, CẢI HOÁN TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 26/2014/TT-BNNPTNT

  (Kèm theo Quyết định số:  254 QĐ-UBND ngày 21 tháng 01  năm 2015

  của UBDN tỉnhNghệ An)

  TT

  Tên cơ sở

  Địa chỉ, số điện thoại liên hệ

  Loại tàu đóng mới, nâng cấp, cải hoán (*)

  Ghi chú

  Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 CV đến dưới 400 CV

  Tàu cá có tổng công suất máy chính trên 400 CV

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (7)

  1

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Trần Đình Ánh

   

  Quỳnh Lập -TX Hoàng Mai

  0987.259.509

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  2

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Trần Đình Thọ

  Quỳnh Lập -TX Hoàng Mai

  01689.315.687

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  3

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Hoàng Đức Xinh

  Tiến Thủy -Quỳnh Lưu

  0979.549.567

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  4

  Cơ sở đóng tàu thuyền Hồ Văn Ngò

  Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu 0972.943.002

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  5

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Nguyễn Mạnh Hùng

  Quỳnh Thọ -Quỳnh Lưu

  01684.320.812

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  6

  HTX đóng tàu thuyền Trung

  Kiên

  Nghi Thiết -Nghi Lộc

  01692.137.022

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  7

  Công ty TNHH  một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu

  Trung Đô – T. Phố  Vinh

  0913.518.609

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ, vỏ sắt

  8

  Công ty CP cơ khí đóng tàu Nghệ An

  Xã Hưng Hòa – Vinh

  0913.273.202

  X

  X

  Đóng tàu vỏ sắt

  9

  Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Phạm Xuân Khương

  Quỳnh Nghĩa -Quỳnh Lưu

  X

  X

  Đóng tàu vỏ gỗ

  10

  Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Trần Xuân Quang

  Quỳnh Lập - Tx.Hoàng Mai

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  11

  Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Hoàng Văn Tùy

  Quỳnh Lập -TX Hoàng Mai

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  12

  Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Lê Thanh Tĩnh

  Quỳnh Phương -TX Hoàng Mai

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  13

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Phạm  Ngọc Võ

  Tiến Thủy -Quỳnh Lưu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  14

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Phạm Hữu Xuân

  Tiến Thủy -Quỳnh Lưu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  15

  Tổ hợp đóng tàu thuyền Hồ Văn Huyền

  Quỳnh Nghĩa -Quỳnh Lưu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  16

  Tổ hợp sửa chữa tàu thuyền Võ Thị Đạt

  An Hòa - Quỳnh Lưu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  17

  Tổ hợp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền Trần Đức Tùng

  Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  18

  Tổ hợp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền Chẩm Văn Hùng

  Diễn Ngọc -Diễn Châu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  19

  Tổ hợp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền Bùi Văn Thọ

  Diễn Ngọc -Diễn Châu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

  20

  Tổ hợp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền Nguyễn Đức Đông

  Diễn Bích - Diễn Châu

  X

   

  Đóng tàu vỏ gỗ

   

  Chú thích:Tích dấu “X” vào ô phù hợp

   

  Theo đó toàn tỉnh có 20 cơ sở (HTX, Doanh nghiệp) đủ điều kiện theo Thông tư số 26/2014/TT/BNNPTNT. Trong đó có 09 cơ sở (HTX, Doanh nghiệp) đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu có công suất từ 400CV trở lên; 11 cơ sở (HTX, Doanh nghiệp) đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu có công suất từ 90CV đến dưới 400CV./.

   

  NGUỒN: PHÒNG QLTC & CSHCNC - CHI CỤC KHAI THÁC & BVNL THỦY SẢN

 

Nghe nhạc