Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả đạt được trong nuôi trồng thủy sản năm 2014
  29/12/2014 15:41
 • Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp Đảng ủy, chính quyền các ban ngành liên quan từ trung ương xuống cơ sở.
 • Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sâu và phối kết hợp giữa các ngành, các đơn vị và chính quyền địa phương cùng với sự sáng tạo của người nuôi nên nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch 2014 đạt khá.

   

  - Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2014 đạt 44,443 tấn (trong tháng 12 là 5863 tấn) bằng 102% kế hoạch và bằng 106% so với năm 2013. Trong đó :

   

  + Sản lượng nuôi ngọt đạt 43.593 tấn bằng 100% kế hoạch, bằng 104% so với năm 2013

   

  + Sản lượng nuôi mặn lợ đạt 9.850 tấn bằng 109% so với kế hoạch và bằng 109% so với năm 2013 .

   

  - Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2014 đạt 23.610 ha bằng 112% kế hoạch và bằng 101% so với năm 2013 trong đó:

   

  + Diện tích nuôi cá nước ngọt đạt 21000ha, bằng 111% kế hoạch và bằng 100% so với năm 2013

   

  + diện tích nuôi mặn lợ đạt 2.610 ha, bằng 131% kế hoạch và bằng 107% so với năm 2013.

   

  - Sản xuất giống:

   

  + Sản xuất cá bột năm 2014 đạt 550 triệu con bằng 110% so với kế hoạch và bằng 110% so với năm 2013

   

  + Giống cá rô phi đạt 20 triệu con bằng 100% so với kế hoạch và bằng 100% so với năm 2013.

   

  + Sản xuất kinh doanh tôm giống đạt 1.200 triệu con bằng 114% so với kế hoạch và bằng 97% so với năm 2013(số lượng giống tôm sú 205 triệu con, tôm thẻ chân trắng 995 triệu con).

   

  - Tổng giá trị sản xuất năm 2014 đạt khoảng 1,955 tỷ đồng.

   

  Nguồn tin: Chi cục NTTS

 

Nghe nhạc