Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện công tác xét duyệt hồ sơ thiết kế, đóng mới, cải hoán tàu cá năm 2014
  24/12/2014 17:26
 • Trong những năm qua ngành thủy sản liên tục có những bước phát triển, sản lượng khai thác năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó Đảng, Nhà nước rất quan tâm và có nhiều chính sách thúc đẩy, hỗ trợ Nghề khai thác thủy sản phát triển theo hướng vươn khơi, bền vững.
 • Để đảm bảo tàu cá phát triển theo đúng định hướng, đảm bảo an toàn khi hoạt động nhiệm vụ xét duyện thẩm định hồ sơ thiết kế là việc làm thường xuyên và rất cần thiết.

   

  Theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá: Đối với các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 250 sức ngựa trở lên, các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp I hoặc không hạn chế, khi đóng mới bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được Cơ quan Đăng kiểm phê duyệt. Tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa đến dưới 250 sức ngựa hoạt động tại vùng biển hạn chế cấp II: Nếu được đóng không có thay đổi theo mẫu (mẫu truyền thống) đã được duyệt, thì sử dụng hồ sơ mẫu làm hồ sơ kỹ thuật tàu. Nếu đóng sai khác với mẫu được duyệt, yêu cầu phải có hồ sơ hoàn công.

   

   

  Năm 2014, Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã xét duyệt được 135 bộ hồ sơ thiết kế cho tàu cá đóng mới và 52 bộ hồ sơ hoàn công cho tàu cá cải hoán. Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế được các Đăng kiểm viên kiểm tra, đối chiếu với quy phạm yêu cầu đơn vị thiết kế thực hiện đúng quy định, đảm bảo phù hợp với quy phạm khi tàu xuất xưởng, hoạt động an toàn hiệu quả.

   

  Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 61 cơ sở đóng mới và cải hoán tàu cá, phân bố tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh. Đây chính là thuận lợi cho bà con ngư dân tỉnh nhà và bà con ngư dân ngoại tỉnh khi muốn đóng mới, cải hoán tàu cá vươn khơi. Năm 2014 toàn tỉnh đóng mới 289 chiếc, so với cùng kỳ năm 2013 là 289/293 chiếc, đạt 98,63% và cải hoán 72 chiếc. Tuy nhiên năm nay số tàu cá được đóng mới có công suất và kích thước lớn tăng lên (Công suất lớn nhất: 1.026CV, kích thước lớn nhất: 26.3m).

   

  Tổng công suất tàu cá toàn tỉnh là 443.732 CV. Công suất bình quân là 111,38 CV/01 tàu, so với cùng kỳ năm 2013 đạt 111,38/92,37 =120,58 % . Đối với tàu >-90CV công suất bình quân là 306,02 CV/01 tàu, so với cùng kỳ năm 2013 đạt 306,02 /265,95 = 115,07 %.

   

  Phân công suất(cv)/

  Tổng số tàu(chiếc)

  Tổng số tàu (chiếc)

  <20 CV & không lắp máy

  20-< 90 CV

  >- 90 CV

  Năm 2013

  4.010

  1.606

  1.253

  1.151

  Năm 2014

  3.986

  1.599

  1.131

  1.256

   

  Từ những kết quả nêu trên cho thấy rằng Nghệ An là một trong những tỉnh phát triển mạnh đội tàu xa bờ và giảm dần đội tàu gần bờ theo định hướng phát triển chung của nước ta.  

   

                            Nguồn: Phòng Quản lý tàu cá và CSHCNC

 

Nghe nhạc