Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Một số kết quả nuôi tôm nước lợ năm 2014
  27/10/2014 16:54
 • Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và Phối kết giữa các ngành, các đơn vị và chính quyền địa phương cùng với sự sáng tạo, chủ động của người nuôi tôm nên nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch nuôi tôm trong năm 2014 đạt khá; Diện tích, sản lượng đều đạt, vượt mức kế hoạch so với kế hoạch.
 • Tuy nhiên do diễn biến bệnh trên tôm xảy ra phức tạp, chất lượng con giống chưa đảm bảo, kích cở tôm thương phẩm còn nhỏ, giá cả đầu ra không cao nên mặc dù năng suất sản lượng đạt khá nhưng giá trị kinh tế vẫn chưa cao.

   

  - Diện tích nuôi tôm mặn lợ năm 2014 ước đạt 2.360 ha bằng 135% kế hoạch và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2013.

   

  Diện tích nuôi tôm vụ 1: 1.320 ha; Vụ 2: 1.040 ha mật độ thả giống bình quân đối với tôm chân trắng từ 60 – 100 con/m2, tôm sú TC&BTC 15 -20 con/m2. Diện tích nuôi tôm năm 2014 tăng 8% so với năm 2013; đối tượng nuôi chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.

   

   Mùa vụ: Nhìn chung các địa phương đã triển khai đúng theo lịch mùa vụ của ngành thông báo. Tôm thẻ chân trắng: vụ chính: thả giống bắt đầu từ 15/3 đến 30/7; vụ phụ từ 15/9 đến 30/10; Tôm sú: thả giống từ 10/4 đến 30/5.

   

  Đối tượng nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm 97%, tôm sú chiếm 3%.

   

  Hình thức nuôi chủ yếu là thâm canh và bán thâm canh

   

  Tốc độ phát triển tôm: năm 2014 tốc độ phát triển tôm thẻ chân trắng chậm hơn so với các năm (tôm thẻ chân trắng nuôi 60 ngày tuổi đạt cỡ bình quân 120 – 140 con/1kg trong khi đó năm 2013 nuôi 60 ngày tuổi đạt 100 con/kg).

   

  - Năng suất và sản lượng:

   

  + Tôm thẻ chân trắng: bình quân 3,7 tấn/ha (tính theo mặt nước nuôi)

   

  + Tôm sú: 0,7 tấn /ha.

   

  Một số hộ nuôi điển hình dạt 13-15 tấn/ha, Vùng nuôi phường Quỳnh Dị - TX Hoàng Mai đạt 8 tấn/ha.

   

  + Tổng sản lượng ước đạt: 6.000 tấn trong đó tôm thẻ chân trắng 5974 tấn, tôm sú 24 tấn bằng 109% so với kế hoạch và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2013

   

  - Chi phí và hiệu quả kinh tế

   

  Thị trường tiêu thụ tương đối thuận lợi, tôm đạt kích cở 100/kg giá bán đạt 120.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 135.000đồng/kg, từ thời điểm tháng 9 đến nay tôm đạt 100/kg giá bán 125.000 đồng/kg.

   

  Nguồn tin: Chi cục NTTS

 

Nghe nhạc