Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2014 của Chi cục Kiểm Lâm
  14/07/2014 17:11
 •  
 • 1. Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng:

   

  - Trong tháng 6 toàn Chi cục, các hạt Kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động tập trung cao độ cho công tác PCCCR, tổ chức lực lượng theo dõi, hàng ngày cập nhật cảnh báo cháy rừng, tham gia chỉ huy, tham mưu cho BCH các cấp và tham gia chữa cháy rừng hiệu quả, đã có nhiều đơn vị đã nỗ lực, trách nhiệm trong công tác PCCCR như các hạt Kiểm lâm: Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc và Đội Kiểm lâm cơ động số 1, số 2…

  - Tiếp tục duy trì chế độ thường trực phòng cháy và chữa cháy rừng tại văn phòng Chi cục, tham gia Chỉ huy, chữa cháy tại các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn.

  - Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Báo lao động Nghệ An viết tin bài, chuyên mục tuyên truyền công tác PCCCR.

  - Tham mưu Sở NN&PTNT Công văn số 1954/SNN-KL ngày 25/6/2014 về việc chỉ đạo tăng cường các biện pháp để phòng cháy và chữa cháy rừng.

  - Tổ chức tập huấn phòng cháy và chữa cháy rừng cho lực lượng chữa cháy rừng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

  - Tình hình cháy rừng trong tháng:

  Số liệu tổng hợp lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy rừng tại các huyện huyện Hưng Nguyên, Tương Dương, Con Cuông, Yên Thành, Đô Lương, Nam Đàn và Quỳnh Lưu. Tổng diện tích bị cháy: 155 ha, trong đó: đất có rừng 118,02 ha; đất chưa thành rừng (trảng cây bụi, bổi vọt, lau lách): 36,89 ha, mức độ thiệt hại trên 60%;

  - Trong nửa cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã xảy ra 01 vụ cháy, diện tích bị cháy 1,5ha; diện tích đất có rừng: 1,0 ha.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng:

   

  - Chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động và các hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra chống chặt phá tại các khu vực rừng tự nhiên còn trữ lượng như Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

  - Tham mưu Sở NN&PTNT trình phương án kiểm kê rừng cho UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Cục Kiểm lâm tổng hợp. Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thành lập BCĐ và tổ kiểm kê rừng các địa phương cấp huyện, cấp xã.

  - Thẩm định và phê duyệt mô hình quản lý bảo vệ rừng năm 2014 tại các đơn vị Yên Thành, Tân Kỳ, Tương Dương.

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

   

  - Chỉ đạo các Đội kiểm lâm cơ động và các hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra việc tập kết, vận chuyển lâm sản tại khu vực Tam Hợp, Nga My(Tương Dương) khu vực Cao Vều(Anh Sơn); khu vực Thông Thụ, Hạnh Dịch, Đồng Văn (Quế Phong); Qua đó các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm vận chuyển trái phép lâm sản.

  - Tổ chức báo soát ấn chỉ và cấp phát ấn chỉ mới theo Luật xử lý vi phạm hành chính cho các đơn vị đến nay đã hoàn thành.

  - Hoàn chỉnh giải quyết đơn thư tố cáo tại Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu và trả lời cho cơ quan cấp trên, người tố cáo và hoàn thiện hồ sơ giải quyết đối với công dân Hà tại Đô Lương theo quy định của Pháp Luật.

  - Làm việc cùng đoàn kiểm tra của Tổng cục Lâm nghiệp kiểm tra tại Sở Nông nghiệp & PTNT trong công tác phối hợp thông tin xử lý các vụ vi phạm theo quy chế giữa Công an, Viện kiểm soát trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

  - Xử phạt và tham mưu cho UBND Tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản: Tổng số vụ: 03 vụ; Tiền phạt: 130.000.000 đồng; Lâm sản tịch thu: 14,65 m3 gỗ các loại.

  - Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tham mưu cho UBND Tỉnh về cấp phép nhập khẩu gỗ qua biên giới Kỳ Sơn.

  - Kiểm tra và đóng dấu búa Kiểm lâm gỗ tròn nhập khẩu cho Công ty TNHH Hồng Anh.

  - Kết quả xử lý vi phạm lâm luật trong toàn tỉnh tháng 7/2014:

  Đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 37 vụ; Vi phạm khác: 11 vụ.

  Đã xử lý: 48 vụ đạt 100%.

  Lâm sản tịch thu: 131,58 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, cụ thể: Gỗ tròn 38,28 m3; Gỗ xẻ 93,30 m3 (Gỗ quý hiếm: 0,42m3); tịch thu lâm sản ngoài gỗ giá trị 5.038.0000đ động vật rừng: 6 con kg.

  Phạt tiền: 223.000.000 đ.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 100.104.000đ.

  Thu nộp ngân sách: 323.104.000 đ

   

  Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc