Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2014 của Chi cục Kiểm Lâm
  14/05/2014 16:52
 •  
 • 1. Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng:

   

  - Tham mưu cho UBND tỉnh về việc kiện toàn BCĐ về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013-2020 tỉnh nghệ an tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND và Chỉ thị số 07 /CT-UBND về tăng cường các biện pháp cấp bách về PCCCR trên địa bàn tỉnh Nghệ An..

  - Tham mưu thông báo của UBND tỉnh kết luận Hội nghị tổng kết công tác BVR, PCCCR năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014.

  - Tham mưu Công văn của Sở Nông nghiệp &PTNT chỉ đạo xử lý thực bì dưới tán rừng thông.

  - Ban hành Công điện Số: 134 /CĐ-KL ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Chi cục Kiểm lâm về công tác PCCCR.

  - Từ ngày 1/4 Văn phòng Chi cục đến các đơn vị cơ sở thường trực phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị theo dõi cảnh báo cháy rừng từ Wedsite của Cục Kiểm lâm và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng;

  - Tổ chức hội nghị giao ban vùng giáp ranh về công tác phòng cháy chữa cháy rừng giữa các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc.

  - Kết hợp cùng Tỉnh đoàn TNCS HCM tổ chức lễ ra quân về PCCCR năm 2014 tại xã  Nam Giang - Nam Đàn; Kiểm tra công tác PCCCR vùng giáp ranh tại huyện Nghi Lộc;

  - Tham gia cùng với Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên đề công tác PCCCR mùa nắng nóng 2014, chương trình nhịp cầu nhà nông. Đưa tin cảnh báo cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.

   

  2. Công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng, giám sát chuyển đổi đất rừng, theo dõi diễn biến rừng:

   

  - Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý việc khai thác, xác nhận nguồn gốc lâm sản ngoài gỗ theo Thông tư 35 và Thông tư 01.

  - Ban hành văn bản số 219/KL-QLRchỉ đạo các hạt kiểm lâm trong việc  quản lý khai thác gỗ rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân.

  - Tổ chức hội nghị giao ban quản lý bảo vệ rừng tại các tuyến: Đường 7 gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông; tuyến đường Hồ Chí Minh gồm Anh Sơn, Thanh Chương và tuyến 48 gồm Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

    - Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Quế Phong thực hiện công tác giám sát chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng cây Cao su của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cao su Nghệ An.

  - Triển khai thực lập hồ sơ xây dựng phương án và lập dự toán kiểm kê rừng, trình Sở NN&PTNT thẩm định

   

  3. Công tác thanh tra pháp chế:

   

  - Chỉ đạo Phòng Thanh tra pháp chế tổ chức kiểm tra theo Thông tư 01 tại Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên và một số cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản tại Hưng Nguyên.

  - Chỉ đạo các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 157/2013/NĐ–CP của Chính phủ.

  - Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, trại nuôi động vật hoang dã tại huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện 01 cơ sở nuôi nhốt Gấu vi phạm về thủ tục di chuyển Gấu khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

  - Chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu gỗ từ Lào về qua các cửa khẩu phụ (Anh Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Thanh Chương, Kỳ Sơn). Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn tăng cường công tác giám sát gỗ nhập khẩu về từ Lào về tại Na Ngoi.

  - Tham mưu, chỉ đạo, xử lý kịp thời, đúng quy định các vụ vi phạm lâm luật.

  - Kết quả xử lý vi phạm lâm luật trong tháng 5/2014:

  Đã phát hiện, bắt giữ 76 vụ vi phạm lâm luật, trong đó:

  Vi phạm quy định về phá rừng trái phép 01 vụ; Mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 62 vụ; Vi phạm khác: 13 vụ.

  Đã xử lý: 76 vụ, đạt 100% số vụ vi phạm.

  Lâm sản tịch thu: 211,57 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, cụ thể: Gỗ tròn 159,85 m3 (Gỗ quý hiếm: 1,23 m3); Gỗ xẻ 51,72 m3 (Gỗ quý hiếm: 9,59 m3); động vật rừng: 15 con và 35,9 kg.

  Phạt tiền: 608.550.000 đ.

  Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 789.231.400đ.

  Thu nộp ngân sách: 1.354.650.400 đ, lũy kế 5 tháng 6.305.640.800 đ.

   

  Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc