Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Huyện Tương Dương phát động ra quân làm thủy lợi 16/10/2014
  20/10/2014 09:34
 • Thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ Nghệ An về tưới tiêu cho cây công nghiệp, cây ăn quả, hoa màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, tiếp tục chương trình kiên cố hóa kênh mương.
 • Nghị quyết quy định từ năm 2001 lấy ngày 16/10 hàng năm làm ngày phát động cán bộ, công nhân viên chức, Đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thủy lợi và giao thông nông thôn.

   

  Năm 2013 do ảnh hưởng của mưa bão gây ra làm thiệt hại các công trình thủy lợi giao thông và công trình nước sinh hoạt. Để kịp thời khắc phục những hư hỏng thiệt hại do thiên tại gây ra và chủ động đối phó với tình hình mưa bão năm 2014 UBND huyện tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, tu sửa đường giao thông và công trình nước sinh hoạt từ ngày 16/10 đến ngày 30/11/2014 .

   

  Phát huy kết quả đã đạt được của những năm trước, toàn đợt phát động đã huy động được nhiều ngày công lao động trong nhân dân để tu sửa công trình thuỷ lợi. Các xã, thị trấn đã hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đợt phát động cũng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tưới, tiêu cho cây trồng cạn và nuôi trồng thuỷ sản theo chương trình Nghị quyết số 02 - NQ/TU, góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng thuỷ lợi phục cho nhân dân.

   

  Nguồn tin: CCTL

 

Nghe nhạc