Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Huyện Quế Phong tổ chức ngày phát động ra quân làm thủy lợi 16/10/2014
  20/10/2014 09:29
 •  
 • UBND huyện Quế Phong đã ra chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 29/9/2014 về phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn ngày 16/10/2014; QĐ số: 677/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND huyện thành lập BCĐ đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn 16/10/2014; Quyết định số: 678/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND huyện cử cán bộ đi chỉ đạo tại cơ sở đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và giao thông nông thôn ngày 16/10/2014; Kế hoạch số: 106/KH-UBND ngày 30/9/2014 của UBND huyện đồng thời kèm theo các chỉ tiêu kế hoạch cho 14 xã, thị trấn; Hướng dẫn kỹ thuật số 97/HD-NN ngày 30/9/2014 của ban chỉ đạo ra quân làm thủy lợi hướng dẫn kỹ thuật và giải tỏa hành lang công trình thủy lợi.

   

  Toàn huyện tổ chức mít tinh lúc 7h30 phút ngày 16/10/2014 và đã ra quân đồng loạt trên địa bàn huyện với loa cờ, băng rôn, khẩu hiệu để hưởng ứng ngày toàn dân làm thủy lợi

   

  Kết quả cụ thể từng công việc:

   

  TT

  Hạng mục

  ĐVT

  Khối lượng

  Ghi chú

  1

  Số xã ra quân

  Xã, thị

  14/14

   

  2

  Số cơ quan, NT, Trạm trại tham gia ra quân

  Đơn vị

  40

  Gồm 246 người tham gia

  3

  Số trường học tham gia ra quân

  Trường

  2

  Gồm 1.165 học sinh tham gia

  4

  Tổng số lao động toàn huyện đã tham gia

  Người

  14.565

   

  -

  Khối lượng thực hiện các loại

   

   

   

   

  Đất đào

  m3

  5.187

   

   

  Nạo vét bùn cát

  m3

  2.916

   

   

  Đất đắp công trình thủy lợi bờ vùng, bở thửa

  m3

  1.747

   

   

  Phát quang cắt cỏ, vớt rong, bèo

  m2

  91.111

   

   

  Kiên cố hóa kênh mương

  m3

   

   

   

  Đất đào đắp

  m3

   

   

   

  Gạch, đá xây đắp

  m3

   

   

   

  Bê tông các loại

  m3

   

   

   

  Dọn vệ sinh

  Tấn

  30

   

   

  Nguồn tin: Chi cục TL

 

Nghe nhạc