Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi ngày 16/10/2014
  17/10/2014 09:26
 • Thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TW ngày 21/5/2014 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nhân ngày 16/10 hàng năm
 • Thực hiện công văn số 2986/SNN.CCTL ngày 03/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An về việc phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi 16/10. Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc đã triển khai và thực hiện với nội dung như sau:

   

  Công ty đã có kế hoạch số: 3375/KH-TCB ngày 22/9/2014 về việc phát động ngày ra quân làm thủy lợi 16/10. Quyết định số: 3432 QĐ/2014/CT về việc thành lập Ban chỉ đạo đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi 16/10.

   

  Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc có công văn số: 122/CĐCS về việc hưởng ứng đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi  16/10.

   

  Các xí nghiệp thủy lợi đã có kế hoạch chi tiết, chủ động làm việc, phối hợp với các địa phương, trường học thống nhất thời gian, địa điểm ra quân làm thủy lợi

   

  Kết quả tính đến ngày 16/10/2014

   

  TT

  Đơn vị

  Ngày ra quân

  Số người tham gia

  Khối lượng

  Đất đào đắp (m3)

  Bê tông các loại (m3)

  Phát cây (m2)

  1

  Yên Thành

  12/10

  349

  320

   

  4.356

   

  Kênh Kẽ Sặt

   

  280

  200

   

   

   

  Kênh N102

   

  34

  55

   

  4.356

   

  Kênh cửa Lệ

   

  35

  65

   

   

  2

  Quỳnh Lưu

  15/10

  1553

  1350

   

  4000

   

  Kênh N24

   

  1153

  1350

   

  4000

  3

  Đô Lương

  16/10

  1.850

  1500

   

  5000

   

  Kênh Nội Đồng

   

  1850

  1500

   

  5000

  4

  XNTL Đầu Mối

  16/10

  70

  70

   

  10000

   

  Kênh N16

   

  70

  70

   

  10000

  5

  XNTL Diễn Châu

  16/10

  65

  169

   

   

   

  Kênh N2

   

  65

  169

   

   

   

  Đánh giá ngày ra quân: nhân dân các huyện tham gia với tinh thần cao, hình thức lễ phát động phong phú, rầm rộ băng cờ, khẩu hiệu, pa nô

   

  Kế hoạch ra quân từ ngày 17 đến ngày 20/10/2014:

  TT

  Đơn vị

  Ngày ra quân

  Số người tham gia

  Khối lượng

  Đất đào đắp (m3)

  Bê tông các loại (m3)

  Phát cây (m2)

  1

  TX Hoàng Mai

   

   

   

   

   

   

  Dự kiến

  19/10

  1500

  1000

   

  20000

   

  Tr.Đó: Kênh B10

   

  35

  35

   

  1000

   

  Nội đồng

   

  1465

  965

   

  19000

  2

  VP,Trạm, Cụm Công ty

   

   

   

   

   

   

  Kênh N18A6

  20/10

  65

  120

   

   

   

  Kế hoạch ra quân đến ngày 20/12/2014

   

  Ngoài khối lượng, kinh phí dân tu bổ nội đồng dự kiến từ nay đến hết ngày phát động, toàn công ty sẽ thực hiện với khối lượng như sau:

   

  - Khối lượng đất đào, đắp: 48.688 m3

  - Đá xây lát: 119 m3

  - Bê tông các loại: 1269 m3

  - Phát cây dại: 19.522 m2

   

  Nguồn tin: CCTL

 

Nghe nhạc