Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm 2014
  30/06/2014 17:04
 •  
 • I. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm

   

  1- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm 2014, tham mưu chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của toàn lực lượng, cụ thể:

   

  - Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh như: Chỉ thị của Ủy ban nhân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện; Phương án PCCCR, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020.

   

  - Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế phối hợp PCCCR vùng giáp ranh, công văn giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Đến nay các đơn vị cơ ban đã ban hành và triển khai quy chế phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh tạo được chuyển biến tích cực trong công tác PCCCR.

   

  - Tổ chức họp giao ban trên 3 tuyến tại địa bàn các cụm huyện gồm: Cụm tuyến đường 7 tổ chức Tại VQG Pù Mát, Cụm đường 46 tổ chức tại Đội Kiểm lâm cơ động số 2; Cụm tuyến 48 tổ chức tại Khu BTTN Pù Hoạt, để bàn các biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng và kịp thời chấn chỉnh công tác bảo vệ rừng ở các địa phương còn xẩy ra khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, làm ổn định tình hình quản lý bảo vệ rừng, không để xẩy ra các điểm nóng về khai thác trái phép.

   

  - Phối hợp cùng Chi cục Lâm nghiệpxây dựng phương án kiểm kê rừng trình Sở Nông nghiệp &PTNT và Sở Tài chính Nghệ An thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An để báo cáo Ban chỉ đạo kiểm kê rừng Trung ương và Tổng cục Lâm nghiệp.

   

  - Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973- 21/5/2014).

   

  - Tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập chữa cháy rừng, chỉ huy chữa cháy rừng trên địa bàn 3 huyện đại diện cho 3 vùng sinh thái rừng của tỉnh: Tại huyện Tương Dương, tại huyện Yên Thành và Quỳ Châu.

   

  2. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

   

  - Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công điện, văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện công tác PCCCR, kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR huyện, xã đến chủ rừng; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 từ chủ rừng, xã, huyện đến tỉnh. Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và chủ rừng xây dựng và thực hiện tốt phương án PCCCR trên địa bàn được giao quản lý.

   

  - Phối hợp cùng các thành viên Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án PCCCR, đến này tỉnh đã thẩm định phê duyệt được 35 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng. Tổ chức kiểm tra địa bàn, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai phương án và bố trí lực lượng PCCCR tại các huyện trọng điểm dễ xẩy ra cháy như: Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên…

   

  - Tổ chức hội nghị giao ban PCCCR vùng giáp ranh năm 2014 tại Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn. Qua hội nghị bổ sung hoàn thiện các quy chế phối hợp PCCCR vùng giáp ranh các xã liền kề, nhất là tại các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương.

   

  - Phối hợp với Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh để vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng và đưa tin dự báo cấp cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

   

  Chỉ trong tháng 5, tháng 6 đã xảy ra một số vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về rừng đó là: vụ cháy rừng xảy ra vào hồi 12h trưa ngày 01/06/2014, tại địa bàn xã Nam Lộc và Nam Tân  huyện Nam Đàn. Diện tích bị cháy 70 ha và vụ cháy rừng tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn) xảy ra vào lúc 11h ngày 03/06/2014 thiệt hại 30 ha.

   

  Nguyên nhân về khách quan là do thời tiết nắng nóng, vật liệu khô, gió tây nam thổi mạnh; Về chủ quan theo điều tra ban đầu có 6 vụ cháy là do cháy lan từ địa phương này sang địa phương khác, 01 vụ cháy tại Hưng Tây (Hưng Nguyên) do sử dụng lửa vô ý gây cháy rừng, còn các vụ cháy rừng còn lại là do đốt rừng cố ý của con người.

   

  3. Công tác chống chặt phá rừng trái phép:

   

  - Thành lập các đoàn đi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cơ sở kiểm tra, xử lý các vùng rừng có khai thác rừng trái phép ở một số điểm nóng về khai thác rừng trái phépsong, tình hình lấn chiếm đất rừng để  trồng rừng tại các địa phương có chiều hướng diễn biến phức tạp ở các huyện như: Quỳ Châu, Quỳ Hợp và vùng rừng Anh Sơn, tình hình khai thác rừng trái phép tại vùng rừng Khe Hạng, Khe Mét thuộc Khu BTTN Pù Huống, tại xã Phúc Sơn Anh Sơn, đang còn nguy cơ tiềm ẩn, chưa xử lý dứt điểm.

   

   4. Công tác giám sát chuyển đổi đất rừng, khai thác rừng tự nhiên theo kế hoạch và quản lý nương rẫy:

   

  Trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã tiếp nhận 06 Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và sử dụng rừng, tổng diện tích chuyển đổi là 33,71 ha. Chi cục đã kịp thời có văn bản chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các Hạt Kiểm lâm thực hiện tốt công tác giám sát việc chuyển đổi đất rừng theo các quyết định của UBND tỉnh.

   

  5. Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Trong 6 tháng đầu năm 2014 Chi cục đã nhận được 4 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, đến nay đã giải quyết 4/4 đơn trong đó: Đơn tố cáo có 2 đơn phản ánh về chặt phá và mua bán vận chuyển lâm sản trong đó 01 nặc danh ở huyện Con Cuông; có 02 khiếu nại về quyết định mức xử phạt hành chính.

   

  6.  Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, kịp thời ngăn chặn tình trạng muabán, tàng trữ, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép tại các vùng trọng điểm, nhạy cảm.

   

  Đã phát hiện và bắt giữ:534 vụ vi phạm lâm luật (giảm 185 vụ so với cùng kỳ năm 2013). Đã xử lý hành chính: 475 vụ. Thu nộp ngân sách Nhà nước: 8.032543.000 đ (giảm 879.254.000 đ so với cùng kỳ năm 2013), trong đó: Tiền phạt: 3.216.550.000 đ; tiền bán lâm sản, phương tin tịch thu: 5.976.922.000 đ.

   

  7.  Thực hiện công tác đào tạo lực lượng kiểm lâm, cải cách hành chính, áp dụng phần mềm M-OFFICE của Sở và đưa bộ tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào áp dụng tại văn phòng Chi cục và các đơn vị liên quan đang ngày đưa lại hiệu quả tốt hơn trong công việc chuyên môn.

   

  II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

   

  - Tích cực, chủ động, trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành nhằm làm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra, duy trì chế độ thường trực từ văn phòng đến các đơn vị trực thuộc, phối hợp cùng các đơn vị và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường, tổng kết đúc rút kinh nghiệm các vụ cháy rừng xẩy ra ở cơ sở.

   

  - Tăng cường công tác giám sát, chuyển đổi đất rừng, ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng để phá rừng trái phép, tập trung các điểm nổi cộm, nguy cơ trở thành điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

   

  - Đẩy mạnh kiểm tra công tác chống chặt phá rừng, bảo vệ rừng tại gốc, nhất là các vùng rừng giàu tài nguyên, vùng rừng có trữ lượng lâm sản lớn.

   

  - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ kiểm kê rừng theo đề án tổng kiểm kê rừng toàn quốc.

   

  - Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật.

   

  - Làm tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị cơ sở.

   

  - Tổ chức kiểm tra toàn diện các đơn vị, làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm.

   

  Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc