Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ đê điều và PCLB 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
  27/06/2014 16:50
 •  
 • 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

   

  1.1.  Công tác Phòng chống lụt bão.

   

  - Thực hiện tốt chức năng Văn phòng thưòng trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong công tác trong công tác trục Ban tại vân phòng và tham mưu các văn bản chỉ đạo cho UBND tỉnh.

  - Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014  vào ngày 15/3/2014;

  - Tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2014, phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên và giao nhiệm vụ cho các cấp, các đơn vị trực thuộc và Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn các hệt hống công trình Thủy lợi Bắc, Nam, công trình hồ Khe Đá, công trình hồ Sông Sào;

  - Thực hiện đề xuất tu sửa công trình ách yếu trước mùa bão lụt năm 2014, UBND tỉnh đã cấp ngân sách 9.070 triệu đồng hỗ trợ các địa phương tu sửa các công trình ách yếu trước mùa mưa lũ;

  - Tổ chức trực ban phòng chống lụt bão từ ngày 5/5/2014. Tổng hợp, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh về thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ đầu tháng 04 đến 31/5/2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 10 đợt lốc xoáy, giông séttrên địa bàn 10 huyện (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành), làm chết 4 người, bị thương 3 người, ước tính tổng thiệt hại: 26.281,7 triệu đồng.

  - Chủ động tham mưu cho BCH PCLB tỉnh để kiểm tra công tác PCLB ở các huyện, thành, thị. Sau khi kiểm tra có các thông báo kết luận kịp thời để tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt phương án đã lập.

  - Kiểm kê vật tư Phòng chống lụt bão tại các Hạt Quản lý đê, chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư PCLB năm 2014.

  -Tham gia lớp tập huấn công tác hộ đê do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tổ chức tại Nha Trang vào 2 ngày 8-9/5/2014.

   

  1.2. Công tác quản lý đê và xây dựng cơ bản.

   

  1.2.1. Công tác tuần tra canh gác đê, kè, cống được các hạt quản lý đê phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, kiểm tra công trình. Thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm Luật đê điều trên tuyến đê Tả Lam, từ đầu năm đến ngày 12/5/2014 xảy ra 19 vụ vi phạm, các Hạt quản lý đã tiến hành xử lý lập biên bản;

  1.2.2. Công tác thực hiện các dự án:

  TT

  Tên dự án

   

  Khối lượng thi công thực hiện (%)

  I

  Dự án nguồn ngân sách tỉnh

  1

  Kè chống sạt lở bờ tả sông Lam, đoạn từ xã  Hưng Khánh đến Hưng Nhân

   

  100%

  2

  Xây dựng kè chống sạt lở bờ biển Quỳnh lập, Quỳnh Lưu

   

  42%

  3

  Xây dựng mới tuyến đê biển Bãi ngang, huyện Quỳnh Lưu

   

  85%

  4

  Dự án sửa chữa, nâng cấp đê biển Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

   

  55%

  5

  Sửa chữa, nâng cấp đê Lương Yên Khai huyện Thanh Chương, đoạn từ K0+00 đến K3+262,66

   

  54%

  6

  Đường Cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ hạ du sông Cả gói thầu số 1

   

  Đanng thi công

  7

  Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê Lưu vực sông Cả

   

  20%

  II

  Dự án nguồn ngân sách Trung ương

  1

  Dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014:

   

  Chuẩn bị thi công

  2

  Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2014

   

  Trình duyệt hồ sơ

  III

  Dự án quản lý rủi ro thiên tai WB5 (giai đoạn 1)

  1

  Nâng cấp đê Lương Yên Khai, huyện Thanh Chương từ K3+266,66-K6+133,1

   

  81%

  III

  Dự án khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2009-2011, Hợp phần 3, Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai, dự án quản lý rủi ro thiên tai do WB tài trợ tại Nghệ An (gồm 30 tiểu dự án)

   

  100%

   

  2. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

   

  - Tiếp tục trực ban phòng chống lụt bão tại văn phòng, hạt, trạm;

  - Các Hạt quản lý đê kiểm tra, bảo vệ công trình đê điều và xử lý vi phạm đê điều và thực hiện tuần tra canh gác bảo vệ đê trong mùa mưa lũ năm 2014;

  - Mua sắm vật tư Phòng chống lụt bão năm 2014;

  - Tổ chức Hội nghị tiểu ban kỹ thuật phòng chống lụt bão đối với công trình Thủy lợi năm 2014;

  - Hoàn thành thi công các hạng mục thuộc kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2014 và dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014;

  - Đấu thầu xây lắp các tiểu dự án thuộc dự án WB5 (giai đoạn 2);

  - Triển khai dự án hỗ trợ ứng phó với biển đổi khí hậu (cũng cố, nâng cấp tuyến đê Tả Lam đoạn từ Nam Đàn đến Rào Đừng);

  - Tiếp tục thi công các dự án đê sông, đê biển;

  - Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể.

   

  Nguồn tin: Chi cục Đê Điều và PCLB

 

Nghe nhạc