Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả đạt được về giống thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Trung tâm Giống thủy sản
  30/06/2014 15:18
 • Trung tâm giống Thủy sản Nghệ An là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An, có chức năng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh các giống loài thủy hải sản phục vụ phong trào nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Du nhập, nuôi khảo nghiệm các giống loài thủy hải sản mới có giá trị kinh tế cao; Tiếp nhận, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Triển khai, thực hiện các đề tài dự án các cấp; Hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thủy sản.
 • Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp các ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo và các phòng ban thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; Chi cục nuôi trồng thủy sản Nghệ An, Với sự lãnh đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Trung tâm, sự hăng say lao động của toàn thể CBCNV toàn đơn vị, khắc phục mọi khó khăn và đạt kết quả cụ thể sau:

  1- Kết quả chỉ đạo điều hành.

  - Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả, tiến độ đề ra.

  - Chỉ đạo các Trại sản xuất sơ kết 6 tháng để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại để đưa ra biện pháp khắc phục, chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

  - Tổ chức hội thảo công tác kỹ thuật toàn đơn vị tìm ra những hạn chế trong công tác sản xuất, ương nuôi giống các đối tượng thủy sản nước ngọt, mặn lợ.

  2- Thực hiện các chuyên đề sự nghiệp:

  Nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật sản xuất, du nhập, nuôi thử nghiệm, sản xuất giống các đối tượng giống mới có giá trị kinh tế cao, đa dạng hình thức nuôi. Trong năm 2014, từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước phục vụ nghiệp vụ chuyên môn, Trung tâm đã triển khai thực hiện 03 chuyên đề sự nghiệp: Chuyên đề:“Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoàn thiện mô hình kỹ thuật nuôi Lươn đồng thương phẩm trong bể lót bạt tại Nghệ An”; Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ, hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống Tôm rảo theo công nghệ vi sinh tại Nghệ An”; Chuyên đề “Ứng dụng công nghệ hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống Lươn đồng tại Nghệ An”.

   Triển khai các mô hình nuôi thủy sản trong tỉnh nhằm bảo tồn nguồn gen, giống gốc quý có giá trị cao, giống đặc sản. Ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ mới trong sản xuất giống thủy sản phù hợp với điều kiện tại Nghệ An.

   - Thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm các loài cá lồng bè trên thủy vực lớn.

  - Hoàn thiện xong các hạng mục công trình nâng cấp, gia cố, chống rò nước và nạo vét bùn đáy hệ thống ao nuôi cá hệ B đảm bảo cho việc nuôi cá bố mẹ, ương nuôi cá giống. Các hạng mục công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ theo yêu cầu, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

  - Đã tiến hành sữa chữa, gia cố mái nhà văn phòng Trung tâm, công trình đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo bảo chất lượng, thẩm mỹ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

  - Công tác sửa chữa, nâng cấp Trại sản xuất giống thủy sản Quỳnh Liên từ nguồn hỗ trợ của dự án CRSD đã triển khai thực hiện đầu năm 2014, hiện tại, các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành để đưa vào phục vụ sản xuất, nghiên cứu.

  - Dự án: ”Nâng cấp, mở rộng hệ thống nuôi cá bố mẹ, ao ương cá giống Yên Lý”, đơn vị đã cùng với đơn vị thi công khởi công xây dựng vào ngày 14/6/2014, theo kế hoạch dự án sẻ triển khai trong 24 tháng, các hạng mục công trình sẻ được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ dự án đề ra.

   - Triển khai chương trình cung ứng cá giống:

  Đã triển khai cung ứng cá giống thực hiện chương trình hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do mưa lũ cho huyện Tân Kỳ với số lượng cá đã cung ứng là. 2.000 Kg, cá đảm bảo chất lượng, cung cấp đúng tiến độ, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

  Phối hợp với Ban quản lý dự án 30 a huyện Quế Phong thực hiện chương trình cung cấp cá giống hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 30A/2008-NQ-CP trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2014.

  3. Nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

  Để hoàn thành được kế hoạch đặt ra từ đầu năm trong 6 tháng cuối năm 2014 đơn vị cần bám sát mục tiêu, phương hướng hoạt động, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

  a Về sản xuất kinh doanh.

  Đẩy mạnh việc sản xuất giống để đáp ứng nhu cầu về con giống các loại, đảm bảo về chất lượng phục vụ phong trào nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh nhà cụ thể:

  * Đối với Trại Yên Lý:

   - Tiếp tục cho sinh sản các loài cá truyền thống các loại khi điều kiện thời tiết cho phép nhằm cung cấp cho phong trào ương vụ thu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014.

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất cá rô phi 21 ngày tuổi 2,0 - 2,5 triệu, trong đó đưa vào lưu giống qua đông 1,0 - 1,5 triệu con.

   - Chỉ đạo Trại sản xuất giống thủy sản Yên Lý trong công tác ương, san cá giống đảm bảo số lượng, chất lượng cung cấp cho phong trào nuôi thương phẩm và thực hiện chương trình cung ứng cá cho các huyện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch ương nuôi cá hương giống trong năm 2014.

  - Tăng cường công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm các loại.

  - Tập trung tách đàn, lên ao nuôi vỗ các đối tượng, đặc biệt chú trọng đối tượng cá Rô phi, cá Chép chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm 2015.

   - Chăm sóc tốt các đàn cá hậu bị nhằm chủ động đàn bố mẹ, đảm bảo bổ sung, thay thế đàn cá bố mẹ phục vụ cho vụ sản xuất năm 2015.

  - Tổng kết công tác kế hoạch năm 2014 và tiến hành xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện năm 2015 phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế của trại và tình hình thị trường.

  * Đối với Trại Quỳnh Liên:

   - Tập trung, đẩy mạnh việc triển khai sản xuất Tôm sú giống vụ trái và sản xuất Cua giống đảm bảo kế hoạch năm 2014.

   - Tăng cường công tác thị trường, dịch vụ tôm he chân trắng, các đối tượng cá biển nhằm cung cấp con giống cho phong trào nuôi, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

   - Tổng kết công tác kế hoạch năm 2014 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2015, chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất tôm sú giống trong các tháng đầu năm theo kế hoạch năm 2015.

  * Đối với Trạm NC,ƯD và sản xuất giống thủy sản Diễn Hải.

   - Tập trung sản xuất Cua giống phấn đấu đạt chỉ tiêu 70 vạn con cung cấp cho người nuôi, hoàn thành kế hoạch đề ra.

  - Triển khai sản xuất tôm Sú giống vụ trái nhằm cung cấp con giống cho người nuôi và duy trì công việc, tăng thu nhập cho CBCNV.

  - Đẩy mạnh công tác dịch vụ các đối tượng có giá trị, nhu cầu thị trường lớn như: Tổm thẻ chân trắng, cá Vược, cá Hồng mỹ để cung cấp cho các hộ nuôi, mở rộng thị trường đa dạng đối tượng sản xuất, đảm bảo kế hoạch năm 2014.

  - Quản lý, chăm sóc tốt đàn Tôm rảo bố mẹ đã nhập về, triển khai sản xuất giống tôm Rảo theo đề cương chuyên đề sự nghiệp năm 2014 đã được phê duyệt.

  - Tổng kết công tác kế hoạch năm 2014 và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động năm 2015, chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất tôm Sú giống trong các tháng đầu năm theo kế hoạch năm 2015.

  b. Công tác sự nghiệp.

  - Quản lý, chăm sóc tốt các đàn cá thuộc chương trình quỹ gen, bảo tồn giống gốc, nâng cấp đàn cá bố mẹ năm 2014 đảm bảo chất lượng cá hậu bị để cấp phát cho các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh đảm bảo kế hoạch và tiến độ đề ra.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề sự nghiệp, chăm sóc, quản lý các đối tượng đúng quy trình, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, kế hoạch đề ra.

  - Theo dõi, giám sát chặt chẽ, hỗ trợ về kỹ thuật trong chăm sóc, quản lý thực hiện mô hình nuôi cá Chạch quế thương phẩm do đơn vị thực hiện.

  - Xây dựng, đăng ký danh mục các chuyên đề sự nghiệp thực hiện trong năm 2015.

   c. Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ.

  - Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ các đề tài, dự án. Chỉ đạo các Trại, các chủ nhiệm đề tài, dự án tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án các cấp đảm bảo nội dung, mục tiêu, hoàn thành đúng tiến độ.

  - Hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiệm thu các cấp, thành quyết toán các nguồn kinh phí còn lại và thanh lý hợp đồng với Sở khoa học - công nghệ tỉnh Nghệ An các dự án Nuôi cá Chiên thương phẩm, dự án sinh sản nhân tạo giống cá Lăng chấm.

  - Dự án nuôi thương phẩm cá Leo trong lồng bè: Quản lý, Chăm sóc đàn cá leo thương phẩm theo đúng quy trình, kiểm tra, gia cố lại hệ thống lồng bè nuôi, làm tốt công tác phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão năm 2014 đảm bảo an toàn, không để xảy ra thất thoát về người, đàn cá và tài sản tại lồng nuôi.

  d. Công tác khác.

  - Triển khai thực hiện chương trình cá bão lụt huyện Anh Sơn và chương trình cá 30a huyện Quế Phong.

  - Chỉ đạo các Trại sản xuất báo cáo công tác kỹ thuật tiến tới tổng kết công tác kỹ thuật toàn Trung tâm, báo cáo đánh giá các chuyên đề sự nghiệp, kế hoạch thực hiện năm 2014 và Xây dựng, bảo vệ kế hoạch hoạt động năm 2015 với cấp trên và giao kế hoạch 2015 cho các Trại trực thuộc.

  - Quyết toán các nguồn kinh phí trong năm 2014. Tổng kết công tác kế hoạch, nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2014.

  - Triển khai các hoạt động đã ký kết hợp đồng với dự án CRSD Nghệ An đảm bảo chất lượng, nội dung, mục tiêu và tiến độ đề ra.

  - Chỉ đạo các Trại, các phòng ban làm tốt công tác phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão năm 2014.

   

  Nguồn tin: Trung tâm Giống thủy sản

 

Nghe nhạc